Ассірійська держава - реферат

Історія Ассирії поділяється на три основних періоди:

Старо-ассирійський (20-16 століття до н.е.)

Середньо-ассирійський (15-11 століття до н.е.)

Ново-ассирійський (10-7 століття до н.е. )

У старо-ассирійський період держава займала невелику територію, центром котрої був Ашшур. Населення займалося землеробством: вирощувало ячмінь і полбу, розводило виноград, використовуючи природне зрошення (дощові Ассірійська держава - реферат і снігові опади), колодязі й у невеликому обсязі - за допомогою іригаційних споруджень - води Тигру. У східних районах країни величавый вплив не достаточно скотарство з використанням гірських лугів для літнього випасу худоби. Але головну роль у житті раннього ассірійського суспільства відігравала торгівля.

Через Ассирію проходили найважливіші торгові шляхи: із Середземномор'я Ассірійська держава - реферат і з Не многої Азії по Тигру в райони Середньої і Південної Месопотамії і отдалі в Елам. Ашшур прагнув створити свої торгові колонії, щоб закріпитися на цих головних рубежах. Уже на пределі 3-2 тис до н.е. він підкоряє собі колишню шумеро-аккадську колонію Гасур (на слету від Тигру). Особливо Ассірійська держава - реферат интенсивно колонізації піддалася східна частина Не достаточної Азії, відкіля вивозилося важливе для Ассирії сировина: метали (мідь, свинець, срібло), худоба, вовна, шкіра, дерево - і куди ввозили зерно, тканини, готовий одяг і ремісничі вироби.

Старо-ассирійське суспільство було рабовласницьким, але зберігало сильні пережитки родового ладу. Існували царські (чи палацеві Ассірійська держава - реферат) і храмові господарства, землі котрих обробляли общинники і раби. Основна частина землі була власністю громади. Земельні ділянки знаходилися у володінні великосімейних громад "бітум", що включали внутри себя кілька поколінь найближчих родичів. Земля піддавалася регулярним переділам, але могла знаходитися й у приватній власності. У цей період виділилася торгова знать, що розбагатіла в Ассірійська держава - реферат итогі міжнародної торгівлі. Уже було обширно розповсюджено рабство. Раби здобувалися шляхом боргового рабства, покупки в інших племен, а також у итогі вдалих військових походів.

Ассірійська держава в цей час називалося алум Ашшур, що означало мі100 чи громадина Ашшур. Ще збереглися народні збори і ради старійшин, що вибирали укуллума Ассірійська держава - реферат - посадову особу, що віотдала судовими й адміністративними справами мі100 держави. Існувала також спадкоємна посада правителя - ишшаккума, що мав релігійні функції, керував храмовим будівництвом і іншими суспільними роботами, а під час війни ставав воєначальником. Іноді ці дві посади сполучалися в руках однієї людини.

На початку 20 століття до н.е. міжнародна ситуація для Ассірійська держава - реферат Ассирії складається невдало: піднесення держави Мари в районі Євфрату стало серйозною перешкодою для західної торгівлі Ашшура, а утворення Хетського королевства незабаром звело нанівець діяльність ассірійських купців у Малій Азії. Утрудняло торгівлю також і просування племен амореїв у Месопотамії. Видимо, з метою її відновлення Ашшур у правління Ассірійська держава - реферат Ілушуми починає перші походи на захід, до Євфрату, і на південь, за течією Тигру. Особливо активну зовнішню політику, у якій переважає західний напрямок, Ассирія веде при Шамши-Ададе 1 (1813-1781 р. до н.е.). Її війська захоплюють північно- месопотамські мі100, вона підкоряє собі Мари, захоплюють сірійське мі100 Катной. До Ашшуру перебегать посередницька торгівля Ассірійська держава - реферат з заходом. З південними сусідами - Вавилонією і Ешнунной Ассирія підтримує мирні відносини, але на сході їй приходиться вести постійні війни з хурритами. У такий спосіб наприкінці 19 - початку 18 століття до н.е. Ассирія перетворилася у велику державу і Шамши-Адад 1 привласнив собі титул "цар багатьох".

Ассірійська держава була реорганізована Ассірійська держава - реферат. Цар очолив величавый адміністративний апарат, став верховним воєначальником і суддею, керував царським господарством. Уся територія ассірійської держави була подіелена на окрестности, чи провінції (хальсум), на чолі яких стояли намісники призначувані царем. Основною одиницею ассірійської держави була громадина - алум. Усе населення держави платило в скарбницю податки і виконувало різні трудові повинності Ассірійська держава - реферат. Армія складалася з професійних воїнів і загального ополчення.

При наступниках Шамши-Адада 1 Ассирія початку терпіла поразки від Вавілонської держави, де тоді правил Хаммурапі. Він, у альянсі з Мари розгромив Ассирію і вона, у кінці 16 століття до н.е. стала видобутком молодої держави - Митанни. Торгівля Ассирії занепала, оскільки Хетське королевство Ассірійська держава - реферат витиснуло ассірійських купців з Не достаточної Азії, Єгипет із Сирії, а Митанні закрило шлях на захід.

Ассирія в середньо-ассирійський період (2-га половина 2-го тис. до н.е.)

У 15 столітті до н.е. ассирійці намагаються відновити колишнє положення своєї держави. Своїм ворогам - Вавілонському, Митаннійському і Хетському королевствам - вони протиставили альянс Ассірійська держава - реферат з Єгиптом, що став грати в середині 2-го тис до н.е. провідну роль на Близькому Сході. Після першого походу Тутмоса 3 на східеньке середземноморське узбережжя, Ассирія встановлює тісні контакти з Єгиптом. Дружні відносини двох держав зміцнюються при єгипетських фараонах Аменхотепі 3 і Ехнатоне й ассірійських правителях Ашшур Ассірійська держава - реферат-надин-аххе 2 і Ашшур-убаллите 1 (кінець 15 - 14 вік до н.е.). Ашшур-убаллит 1 домагається того, щоб на вавілонському троні сиділи ассірійські ставленики. Особливо відчутних итогів Ассирія досягає в західному напрямку. При Адад-нерари 1 і Салманасаре 1 остаточно підкоряється ассірійцям могутнє Митанни. Тукульти-Нинурта 1 робить успішний похід у Сирію і захоплює там Ассірійська держава - реферат близько 30.000 полонених. Він же вторгається у Вавилон і веде в полон вавілонського царя. Ассірійські царі починають робити походи і на північ, у Закавказзя, у країну, що вони називають країною Уруатри чи Наіри. У 12 столітті до н.е. Ассирія, підірвавши сили в безупинних війнах знаходиться в занепаді.

Але на пределі 12-11 століть Ассірійська держава - реферат до н.е. під час правління Тиглатпаласара 1 (1115-1077 р. до н.е.), до неї повертається колишня могутність. Це було зв'язано з багатьма обставинами. Свалилось Хетське королевство, Єгипет вступив у смугу політичної роздробленості. В Ассирії фактично не було суперників. Основний удар був спрямований на захід, куди було зроблено близько 30 походів, у Ассірійська держава - реферат итогі яких були захоплені Північна Сирія і Північна Фінікія. На півночі були здобуті перемоги над Наири. Однак, у цей час починає підніматися Вавилон, і війни з ним йдуть зі змінним успіхом.

Верхівку ассірійського суспільства в цей час складав клас рабовласників, що був представлений величавыми землевласниками, купцями, жрецтвом, служивою Ассірійська держава - реферат знаттю. Основна маса населення - клас дрібних виробників складався з вільних хліборобів - общинників. Сільська громадина мала власність на землю, тримала у своїх руках систему зрошення і мала самоврядування: на чолі її стояли предводитель і рада "величавых" поселенців. Широкого поширення в цей час мав інститут рабства. Навіть прості общинники мали Ассірійська держава - реферат по 1-2 раба. Роль ашшурської ради старійшин - органа ассірійської знаті - поступово зменшується.

Розквіт Ассирії в цей період закінчився зненацька. На пределі 12-11 століть до н.е. з Аравії на терени Передньої Азії прийшли кочові племена семітомовних арамеїв. Ассирія лежала на їхньому шляху, і їй довелося прийняти на для себя їхній основний удар Ассірійська держава - реферат. Арамеї розселилися по її території і змішалися з ассірійським населенням. Майже 150 років Ассирія переживала занепад, похмурі часи панування іноземців. Її історія в цей період майже не відома.

Велика Ассірійська військова держава в 1-му тис. до н.е.

У 1-му тис. до н.е. спостерігається економічний підйом стародавніх східних держав, викликаний Ассірійська держава - реферат впровадженням у виробництво нового металу - заліза, інтенсивним розвитком сухопутної і морської торгівлі, заселенням усіх зручних для життя територій Близького Слету. У цей час ряд старих держав, таких як, Хетська держава, Митанни, розпадаються на частині, що поглинаються іншими державами, і сходять з історичної арени. Інші, наприклад Єгипет, Вавилон, переживають внутрішньо - і Ассірійська держава - реферат зовнішньополітичний занепад, уступають свою провідну роль у світовій політиці іншим державам, серед яких виділяється Ассирія. Крім того, у 1-му тис до н.е. на політичну арену виходять нові держави - Урарту, Куш, Лідія, Мідія, Персія.

Ще в 2-м тис. до н.е. Ассирія стала однією з найбільших Ассірійська держава - реферат стародавніх східних держав. Однак навала напівкочових арамейських племен важко відбилося на її долі. Ассирія переживала затяжний, майже двохсотлітній занепад, від якого вона оправилася тільки в 10 столітті до н.е.. Осілі арамеї змішалися з основним населенням. Почалося впровадження заліза у військову справу. На політичній арені в Ассирії не було гідних суперників. До Ассірійська держава - реферат завойовницьких походів Ассирію підштовхували недостача сировини (метали, залізо), а також бажання захопити підневільну робочу силу - рабів. Ассирія нередко переселяла цілі народи з місця на місце. Дуже багато людів платили Ассирії велику данину. Поступово, з часом, ассірійська держава стала по-суті жити з цих постійних грабежів.

У прагненні захопити багатства Ассірійська держава - реферат Передньої Азії Ассирія не була самотня. Такі держави як Єгипет, Вавилон, Урарту, постійно протистояли в цьому Ассирії, і вона вела з ними тривалі війни.

До початку 9 століття до н.е. Ассирія зміцніла, відновила свою владу в Північній Месопотамії і відновила загарбницьку зовнішню політику. Особливо вона активізувалася в Ассірійська держава - реферат правління двох царів: Ашшурнацирапала 2 (883-859 р. до н.е.) і Салманасара 3 (859-824 р. до н.е.). При першому з их Ассирія успішно воювала на півночі з племенами Наири, з яких пізніше сформувалася держава Урарту. Ряд поразок ассирійські війська нанесли гірським племенам Мідії, що жили до слету від Тигру. Але основний напрямок Ассірійська держава - реферат ассірійської експансії був спрямований на захід, у район Східного Середземномор’я. Достаток корисних копалин (металів, дорогоцінних каменів), чудовий стройовий ліс, пахощі були відомі на всім Близькому Схід. Здесь же проходили основні шляхи сухопутної і морської торгівлі. Вони проходили через такі мі100 як Тир, Сидон, Дамаск, Библ, Арвад, Каркемиш.

Саме в цьому напрямку Ассірійська держава - реферат починає головні військові походи Ашшурнацирапал 2. Йому вдалось розбити арамейські племена, що жили в Північній Сирії, скорити одне з їхніх князівств - Бит-Адини. Незабаром він досяг сберегалів Середземного моря, і ряд правителів сірійських князівств і фінікійських міст принесли йому данину.

Його син Салманасар 3 продовжив завойовницьку політику батька. Більшість Ассірійська держава - реферат походів теж було спрямована на захід. Однак, у цей час Ассирія воювала і в інших напрямках. На півночі йшла війна з державою Урарту. Спочатку Салманасару 3 удалося нанести йому кілька поразок, але потім Урарту зібралося із силами, і війни з ним прийняли затяжний нрав.

Величавый успіх принесла ассірійцям боротьба з Вавилоном Ассірійська держава - реферат. Їхні війська вторгалися далековато в глиб країни і доходили до сберегалів Перської затоки. Незабаром на вавілонський трон був посаджений ассірійський ставленик. На заході Салманасар 3 остаточно захопив князівство Бит-Адини. Йому принесли данину і виразили покірність царі князівств Північної Сирії і південного-сходу Не многої Азії (Куммух, Мелид, Хаттина, Гургум і Ассірійська держава - реферат ін.). Однак незабаром Дамаське королевство створило численну коаліцію для боротьби з Ассирією. В неї ввійшли такі держави Куе, Хамат, Арзад, Ізраїльське королевство, Аммон, араби Сирійсько-Месопотамського степу, у боях брав участь і єгипетський загін.

Запеклий бій відбувся при місті Каркаре на річці Оронт у 853 р. до н.е Ассірійська держава - реферат.. Разумеется, ассірійці не змогли нанести остаточної поразки коаліції. Хоча Каркар упав, але інші мі100 коаліції - Дамаск, Аммон, не були узяті. Тільки в 840 р. після 16-ти походів за Євфрат, Ассирії удалося домогтися вирішального переваги. Хазаилу, цар Дамаска, був розбитий, була захоплені багаті трофеї. Хоча саме мі100 Дамаск знову не було узято Ассірійська держава - реферат, військова сила Дамаського королевства була зломлена. Тир, Сідон і Ізраїльське королевство поспішили принести данину ассірійському царю.

У итогі захоплення численних скарбів, Ассирія в цей період почала велике будівництво. Відбудовувався і прикрашався древній Ашшур. Але в 9 столітті до н.е. особлива увага ассірійських царів бути звернена на нову ассірійську Ассірійська держава - реферат столицю - мі100 Кальху (сучасний Нимруд). Здесь будувалися величні храми, палаци ассірійських царів, могутні фортечні стіни.

Наприкінці 9 - початку 8 століття до н.е. Ассірійська держава знову вступає в період занепаду. У постійні походи була втягнута велика частина ассірійського населення, у итогі чого економіка країни опинилась в занепаді. У 763 р. до Ассірійська держава - реферат н.е. в Ашшурі спалахнув заколот, незабаром збунтувалися й інші області і мі100 країни: Аррапху, Гузану. Тільки через п'ять років усі ці повстання були подавлені. Усередині самої держави велася запекла боротьба. Торгова верхівка хотіла миру для ведення торгівлі. Військова ж верхівка хотіла продовження походів для захоплення нових трофеїв Ассірійська держава - реферат.

Занепаду Ассирії в цей час сприяла нова міжнародна ситуація. На перше місце серед держав Передньої Азії висунулося Урарту - молода держава із сильною армією, що проводила успішні походи в Закавказзя, на південний схід Не достаточної Азії і навіть на територію самої Ассирії.

У 746-745 роках до н.е. після поразки, Ассирії від Ассірійська держава - реферат Урарту в Кальху спалахує повстання, у итогі якого в Ассирії до влади приходить Тиглатпаласар 3. Він проводить важливі реформи. По-перше, він провів розукрупнення колишніх намісництв, таким чином, що б у руках будь-якого державного бюрократа не концентрувалось занадто багато влади. Уся територія була розбита на невеликі області.

Друга реформа Ассірійська держава - реферат Тиглатпаласара 3 була проведена в сфері військової справи й армії. Раніше Ассирія вела війни силами ополчення, а також воїнів-колоністів, що одержували за свою службу земельні ділянки. У поході й у мирний час кожен воїн постачав для себя сам. Тепер же була створена постійна армія, котра комплектувалася з рекрутів і Ассірійська держава - реферат знаходилася на повному царському постачанні. Був закріплений поділ по родах військ. Була збільшена чисельність простої піжелай. Стала обширно застосовуватися кіннота. Ударну силу ассірійської армії складали бойові колісниці. У колісницю впрягалося чотири коні. Екіпаж складався з двох чи чотирьох чоловік. Армія була добре озброєна. Застосовувалися панцири, щити, шоломи для Ассірійська держава - реферат захисту воїнів. Жеребцов іноді закривали "бронею" з повсті і шкіри. При облозі міст застосовувалися тарани, зводилися насипи до фортечних стін, робилися підкопи. Для захисту війська ассірійці будували укріплений табір, оточений валом і ровом. Усі великі ассірійські мі100 мали могутні стіни, здатні витримати тривалу облогу. Ассірійці вже мали деяку подобу саперних Ассірійська держава - реферат військ, що зводили мости, прокладали проходи в горах. На важливих напрямках ассірійці прокладали вимащені дороги. Славилися своєю роботою ассірійські зброяри. Військо супроводжували переписувачі, що вели запис трофеїв і полонених. До складу війська входили жерці, віщуни, музиканти. Ассирія мала флот, але він не грав значної ролі, тому що основні війни Ассірійська держава - реферат Ассирія вела на суші. Флот для Ассирії звичайно будували фінікійці. Важливою частиною ассірійської армії була розвідка. Ассирія мала у своєму розпорядженні величезну агентуру в скорених нею країнах, що позволяла їй попереджати виступи. Під час війни назустріч супротивнику висилалася безліч шпигунів, що збирали відомості про чисельність ворожого війська, його місцезнаходження. Розвідку Ассірійська держава - реферат звичайно очолював царевич. Ассирія майже не використовувала наймані війська. Були такі військові посади - генерал (раб-реши), начальник полку принца, величавый глашатай (раб-шаку). Армія поділялася на загони по 10, 50, 100, 1000 чоловік. Малися прапори і штандарти, звичайно з зображенням верховного бога Ашшура. Найбільша чисельність ассірійської армії досягала 120.000 чоловік.

Отже, Тиглатпаласар Ассірійська держава - реферат 3 (745-727 р. до н.е.) відновив загарбницьку діяльність. У 743-740 роках до н.е. він розгромив коаліцію північно-сирійських і малоазійських правителів і одержав данину від 18 царів. Потім, у 738 і 735 р. до н.е. він зробив два вдалих походи на територію Урарту. У 734-732 р. до н.е. організувалася нова коаліція, спрямована проти Ассірійська держава - реферат Ассирії, у котру ввійшли Дамаське й Ізраїльське королевство, багато міст узбережжя, арабські князівства і Едом. На сході до 737 року до н.е. Тиглатпаласару удалося закріпиться в ряді районів Мідії. На півдні був переможений Вавилон, і сам Тиглатпаласар коронувався в ньому короною вавілонського царя. Завойовані території віддавалися під владу адміністрації, призначуваної Ассірійська держава - реферат ассірійським царем. Саме при Тиглатпаласаре 3 почалося систематичне переселення завойованих людів, з метою перемішати й асимілювати їх. З однієї лише Сирії було переселено 73.000 чоловік.

При послідовнику Тиглатпаласара 3 - Салманасаре 5 (727-722 р. до н.е.) була продовжена широка завойовницька політика. Салманасар 5 спробував обмежити права багатих жерців і торговців, але був у итогі Ассірійська держава - реферат сбросят Саргоном 2 (722-705 р. до н.е.). При ньому Ассирія розгромила повстале Ізраїльське королевство. Після трирічної облоги, у 722 р. до н.е. ассірійці штурмом узяли столицю королевства - Самарію, а потім її цілком зруйнували. Жителі були переселені на нові місця. Ізраїльське королевство зникло. У 714 р. до н.е. була нанесена важка Ассірійська держава - реферат поразка державі Урарту. Важка боротьба йшла за Вавилон, що довелося кілька разів захоплювати поновой. В останні роки царювання Саргон 2 вів важку боротьбу з племенами кіммерійців.

Син Саргона 2 - Синаххериб (705-681 р. до н.е.) також вів запеклу боротьбу за Вавилон. На заході ассірійці в 701 році до н.е. осадили столицю Іудейського королевства Ассірійська держава - реферат - Єрусалим. Іудейський цар Хизкия приніс Синаххерибу данину. Ассірійці підійшли до границі Єгипту. Однак у цей час Синаххериб був убитий у итогі двірського перевороту і на трон зійшов його молодший син - Асархаддон (681-669 р. до н.е.).

Асархаддон робить походи на північ, придушує повстання фінікійських міст, затверджує свою владу на Ассірійська держава - реферат Кіпрі, завойовує північну частину Аравійського півострова. У 671 році він завойовує Єгипет і приймає титул єгипетського фараона. Погиб він під час походу на знову повсталий Вавилон.

В Ассирії до влади прийшов Ашшурбанапал (669 - близько 635/627 р. до н.е.). Це була дуже розумна людина. Він володів декількома мовами, разумів писати, мав літературний талант Ассірійська держава - реферат, придбав математичні й астрологічні пізнання. Він створив найбільшу бібліотеку, що складалася з 20.000 глиняних табличок. При ньому будувалися і реставрувалися численні храми і палаци.

Однак у зовнішній політиці діла в Ассирії йшли не так гладко. Повстає Єгипет (667-663 р. до н.е.), Кіпр, західно-сірійські володіння (Іудея, Моав, Едом Ассірійська держава - реферат, Аммон). На Ассирію нападають Урарту і Манна, проти Ассирії виступає Елам, повстають мидийські правителі. Тільки до 655 року Ассирії вдається придушити всі ці виступи і відбити напади, але вже остаточно відпав Єгипет. У 652-648 р. до н.е. знову повстає заколотний Вавилон, до якого підключаеться Елам, арабські племена, фінікійські мі100 й інші Ассірійська держава - реферат скорені народи. До 639 р. до н.е. велика частина виступів була подавлена, але це були вже останні військові успіхи Ассирії.

Події розвивалися стрімко. У 627 р. до н.е. відпала Вавілонія. У 625 р. до н.е. - Мідія. Ці дві держави укладають між собою альянс проти Ассирії. У 614 р. до Ассірійська держава - реферат н.е. упав Ашшур, у 612 - Ніневія. Останні ассірійські війська були розгромлені в битвах під Харране (609 р. до н.е.) і Каркемише (605 р. до н.е.). Ассірійська знать була знищена, ассірійські мі100 були зруйновані, рядове ассірійське населення змішалося з іншими народами.assessment-of-assimilation-potential-of-the-forest-woody-vegetation-in-natural-historical-park-bitsa-forest-on-absorption-of-carbon-dioxide.html
asshein-pobeditel-ili-ispolnitel-voli-petra-i-fio-nauchnogo-rukovoditelya.html
assignovanij-iz-oblastnogo-byudzheta.html