АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга


^ АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА


Аспектите на ВЕНЕРА С МАРС. При съвпад и добри аспекти роденият изявява много интенсивно и пламенно своята емоционална природа, своята любов. В изкуството също се проявява с голяма активност и пламък. При лоши АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга аспекти имаме същото, само че в по-рязка и неустойчива природа. При точните, неблагоприятни аспекти имаме хора. които ще скъсат с любимия си партньор либо след женитба ще имат развод. При АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга тези точни лоши аспекти имаме и варианта, при които роденият ще скъса и с изкуството, с което се е захванал. В човешкото тяло Венера има отношение към бъбреците. При лоши АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга аспекти, особено при точните с Марс, Сатурн. Уран, Плутон, имаме смущения на бъбречната дейност.


ВЕНЕРА С ЮПИТЕР. При съвпад и добри аспекти имаме човек с богата емоционална природа. При тези аспекти имаме също изява АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга на добри артистични дарби. При лоши аспекти имаме фалшиви и заблуждаващи чувства: на думи личността се разлива от внимание и любезност, но всичко това няма дълбочина, всепостоянство и искреност. При точните лоши АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга аспекти имаме случаи, когато той ще изиграе партньора си, а след женитба може да се стигне и до развод.

ВЕНЕРА СЪС САТУРН. При съвпад имаме твърде голямо закъсняване в изявата на емоционалната АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга природа - късно се събужда чувството на любовта, стремеж и подтикът да обича човек от противоположния пол. При добрите аспекти имаме израз на много стабильно чувство. При точните добри аспекти имаме една дълбока, искрена АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга връзка с първата любов; тя остава за цял животик, макар че по ред причини човек се свързва с друг либо с друга. При лоши аспекти имаме лесно скъсване и забравяне АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга на любовта и изживяното с партньора, а при женитба имаме и развод, особено когато аспектите са точни.


ВЕНЕРА С УРАН. При съвпад и добри аспекти имаме резки и бурни изяви на АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга чувствата - любовта. В изкуството всякога е налице стремеж и подтик към новото и оригиналното. Изгражда се нрав, който има голяма привързаност към животните (котки, кучета, жеребце, птици), а също и към цветята. При лошите аспекти АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга имаме капризност в отношенията с партньора, а при точните аспекти - скъсване с него, а след женитба - развод. В изкуството - стремеж към чудати изяви. И при лошите аспекти имаме любов към животните, но АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга някак по-остра и капризна, често с промени.


ВЕНЕРА С НЕПТУН. При съвпад и добри аспекти имаме човек с много мили,топли, нежни чувства, с готовност за безкористни услуги АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга, съчувствие, милосърдие. Такива хора са особено приятни и привлекателни. В изкуството особено ако аспектите са точни, имаме големи дарования. При лоши аспекти имаме човек, който е способен неочаквано да поднася изненади на своя АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга партньор, да го играе и мами, а след женитба най-често следва развод поради изневяра.


ВЕНЕРА С ПЛУТОН. Съвпадът на Плутон, както вече отбелязахме, с всяка Планетка трябва да се разглежда отделно и АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга всякога дава лоши резултати. И тук е същото – съвпадът на Венера с Плутон дава лоши и неочаквани промени в чувствата – любовта. Такива хора въобще не могат да обичат и да се влюбват АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга, особено когато съвпадът е точен. А ако случаем се оженят, разводът е неизбежен. Лесно променят и ликвидират с това прекрасно чувство - любовта. При добри аспекти имаме силни , ясно изразени чувства. Такива АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга хора силно се привързват не само към партньора, да и към всяка задачка, която имат, намирайки внутри себя си и средства, за да я постигнат. При лоши аспекти имаме пак силните чувства, но те АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга рязко и неочаквано секват, водейки до скъсване с партньора.


МАРС


Марс е петата Планетка от Слънчевата система. Той има диаметър около 6 800 километра, което е малко повече от половината на земния АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга, изчислен на около 12 800. Орбитата на Марс (пътят му около Слънцето) е много разтеглена елипса с ексцентрицитет 0,097. Най-близкото му разстояние до Слънцето (при Перихелий) е на 206 милиона километра, а най-далечното (Афелий) е АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга на 249 милиона. Тук съществува разлика от 43 милиона километра, която се приема за голяма при неговата неголяма орбита. Обиколката му около Слънцето е равна на около 2 земни години. Наклонът на екватора му спрямо АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга плоскостта на орбитата е 25 градуса, малко по-голям от този на Земята, който е 23,5 градуса. Това гласи, че при него има годишни времена - просвет, лято, есен и зима, но с много АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга по-резки промени в климата. Тези сезони траят практически два пъти по-дълго от земните. Околоосното му въртене е малко по-дълго от това на Земята и е равно на 24 часа и АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга 38 минути. Разстоянието на тази планетка до Земята варира меж 55 милиона километра (когато е в Перихелий и в опозиция, с други думи, когато Марс, Земята и Слънцето са на една права линия, а АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга Земята е в средата) и 400 милиона километра (когато по права линия стоят Земя, Слънце и Марс а Марс е в съвпад със Слънцето). Тук имаме една разлика от 345 милиона километра, която е голяма и е АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга от значение за неговото воздействие. През всеки две години и 30 денонощия имаме противоборство - опозиция. Когато Марс е най-близо до Слънцето (при Перихелий), това разстояние по Земята е 55 милиона километра. Такая АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга положение имаме на всеки 15 и 17 земни години и се нарича„Велико противоборство". Такая положение имахме през годините 1924, 1939, 1956, 1971 и 1988. При това положение Марс е най-благоприятен за наблюдение и изследване, но има южна АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга деклинация и неговата височина над хоризонта за северните ширини не е голяма. Затова някои астрономи отиват да го наблюдават в Южното полушарие. При Афелийно положение на Марс това противоборство е АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга около 100 милиона километра – практически два пъти по-голямо от първото. Оттук е ясно, че след Венера, Марс идва най-близо до Земята. Затова негово воздействие върху Земята, животика на нея и по-специално АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга върху човека, след това на Венера, е най-силно.

За да разберем, както вече споменахме, естеството на силовите течения на дадено Небесно тяло, в варианта на Марс, трябва добре да познаваме всичко АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга онова, което астрономите днес и в древността (най-вече създателят на астрономията и Астрологията Саабей Бен Аадес) са обосновали. Първо, защо тази Планетка носи сега името Марс – бог на войната. Това име е дадено АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга от гърците, изхождайки от това, което са обучили от вавилонските скрижали, оставени от учениците на Саабей. Много от гръцките учени философи са лупили във Вавилон и са прочели нещо от писмената АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга. Саабей е отдал на тази Планетка, както вече отбелязахме, името „Зил - Батуни", което ще рече човек, който воюва и граби. Гърците са дали на тази Планетка името на техния бог на АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга войната - Марс. Най-доброто определение на понятието „война" е отдал Бисмарк: „Войната е добре организиран в голям мащаб грабеж." Защо конкретно силовите течения (влиянията) на Марс са сега неблагоприятни? След разрушението АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга на Фаетон, която е попаднала в зоната на Рош от Черното Слънце, Марс чуть е избегнал разрушението, заедно с планетата Плутон. Така че от всички Планети Марс най-много е пострадал: Черното слънце му е АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга разтеглило много орбитата, както вече отбелязахме, ограбило му водата и въздуха. Понятно е, че критичната скорост при Марс е около 5 километра в секунда, докато при Земята е 12 километра и 200 метра. Това АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга ще рече, че при Марс не е много тяжело да се откъсне нещо от неговата повърхност. Поради малкия размер притегателната му сила (гравитацията) не е голяма и затова чудовищната притегателна сила на АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга Черното слънце е могла да привлече от него водата и въздуха. Конкретно това е, което черните слънца носят и предават на своите жертви - тази демонична и страшенна енергия , даваща жаждата за АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга настъпване, нахлуване, безредие, грабеж, смърт, демонизъм. Многото канали, които бяха открити в 1877 година от големия италиански астролог Скиапарели за първ и път, се наблюдават и сега. Някои от тях не са лупили АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга нищо друго освен корита на реки, а тъмните петна по неговата повърхност (моретата, както сега ги наричат) не са лупили нищо друго, освен големи водни басейни. Другата част от тези канали са просто пукнатини АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга по марсианската повърхност.

Водата, казват Саабей и древните мъдреци, е крайният резултат от еволюционния процес в минералното королевство – един етап от безкрайния еволюционен процес, в който всичко е включено. Че АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга наистина е така, показва фактът, че всички минерали, скали и пр. по нашата Земя съдържат внутри себя си и вода, която не е проникнала отвън. В някои от тях, както е АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга изчислено, тя е до 30 процента. Тази вода е продукт на еволюционния процес. От този еволюционен процес в глъбините на нашата Планетка се е получила първичната вода, която, бидейки по-лека, излиза на повърхността под АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга формата на минерални извори. Така че минералната вода, която имаме, е първичната вода. В подкрепа на това се изтъква наблюдението, че през каквато и суша да премине дадена област, където има минерални извори АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга, то техният дебит не се променя, което гласи, че тези води нямат отношение към другите външни водни източници – дъждове, снегове и пр. Тези външни води са дошли отпосле, те са вторични води АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга. И на Марс съществува подобен процес: от глъбините на тази Планетка бавно, но сигурно водата от еволюционния процес на минералите изплува в малки количества, създавайки тези тъмни области (области на влагата), тази АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга първична вода. Марс бавно, но сигурно се възражда след ограбването и ще се възроди напълно за един пълноценен животик. Марс не загива, както някои астрономи мислят. Някога на Марс АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга, както вече отбелязахме, е имало много вода и въздух, но при катастрофата чудовищната гравитационна сила на Черното слънце ги е привлякла, а с това и животът там е угаснал.

За атмосферата на АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга Марс съвременните астрономи стигат до много правилен извод, според който Планети, сходни помежду си, имат и еднакъв произход, преминават един път на развитие и се характеризират с еднакви първоначални атмосфери. Щом това е така, трябва АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга да приемем, че първоначалната атмосфера на Марс е съдържала въглероден двуокис в обилие, както това е лупило и на Земята, както това се установява и на Венера. А този АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга газ е практически изчезнал на Марс. Това трябва да е станало по същия начин, по който е изчезнал и от земната атмосфера, т.е. чрез разлагане. Ние не познаваме друг механизъм, който АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга да е способен да разложи въглеродния двуокис на въглерод и кислород, освен фотосинтезата, която създава хлорофил в зелените растения. Въглеродът, съединявайки се с водата, е образувал първите органични вещества, а свободният кислород е останал АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга в атмосферата. Конкретно поради това в атмосферата на Земята се съдържа кислород, който е нужен за животика. Следователно и на Марс е имало растения, вода и свободен кислород, като част от него АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга е подкрепяла животика там, а друга част се е съединила с веществата от неговата повърхност, давайки им онзи червеникав цвят, който е така характерен за тази Планетка.

Тъмните петна са понижения АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга на неговата повърхност, в които от глъбините на Марс се процеждат води, влага, за която трябва да приемем, че дава възможност за развитие на растения и животик. Засега тези растения са подобни на растящите АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга в полярните и студени области на нашата Планетка (поради по-суровия климат там), като лишеи, мъхове и други, способни да се развиват при такива условия. Че наистина влага излиза от глъбините АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга на Марс и има растителен свят там, гласи и фактът, че в тези по-тъмни долини е измерена и температура, значително по-висока, отколкото в светлите петна - пустините.

Първичното воздействие на АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга Марс според Саабей е лупило извънредно добро и великодушно, защото за неговото образуване и оформяне са взели роль Небесните образувания в съзвездието ОВЕН, което е лупило в защита на слабите и онеправданите. И наистина АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга в съзвездие Овен могат да се лицезреют с просто око около 50 звезди, но те са изобщо слаби. В действителност не самите звезди са слаби и със слаб блясък, но АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга са много отдалечени от нас, поради което до нас идват само силовите течения с къси вълни, които действуват на горните мозъчни центрове. Там има и двойни звезди, които придават и по-голяма активност АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга на силовите течения, които това съзвездие дава.

Със своето разположение звездите с нищо не напомнят формата на някакъв овен. Но защо Саабей е изразил това съзвездие с вида на овен? За отговор АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга на този въпрос и за въздействието, което този образ дава, ще се спрем на митологичния разказ, създаден за това съзвездие и отразяващ благородното в защита на слабите и онеправданите. Някога царувал синът АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга на бога на вятъра и неговата съпруга - богинята на облаците. Те имали две деца - син рикс и дъщеря Хела. Умни, красиви и мили деца лупили те. Бащата обаче изгонил майката и АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга се оженил за магьосницата Ино. Тя също му родила две деца, двама сина, които нарекли Леарх и Мелиш. Като всяка мащеха, Ино денонощно мислела как да осигури по-добро бъдеще на собствените си АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга деца, как да наследят само те цялото королевство, когато бащата умре, а не децата от първата му супруга - рикс и Хела, които, като първородни, лупили законни наследници на царството. И си АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга мислела мащехата, че ако нейните деца не наследят царството на баща си, ще бъдат най-нещастните деца на света. Каква майка съм аз, рекла си магьосницата, ако не мога да осигуря щастие на АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга децата си! С всеки изминат ден омразата н мащехата към рикс и Хела ставала все по-силна. Тя твърдо решила да ги сгуби, но така, че злодеянието ù да остане незабелязано. Ден и нощ АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга Ино обмисляла различни планове. Най-после решила как да постъпи. Един есенен ден и извикала потаенно при для себя си всички жени и ги уверила да вземат житото, което мъжете им са отделили АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга за посев, и да го изсушат в горещи пещи. Тя ги излъгала, че ако направят това, плодородието на нивите им ще бъде невиждано и нечувано. Ино знаела, че изпеченото жито АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга няма да поникне и нищо няма да се роди. Наивните жени послушали магьосницата и така изсушили житото за посев - просто го опекли. Мъжете, без да подозират нищо, засели опеченото жито и на следната АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга година не поникнало нищо. Настанал глад по хората и добитъка. Цар Атаман решил да изпрати пратеници, които да попитат пророчицата Пития коя е причината за настъпилото бедствие. Но преди пратениците да тръгнат за АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга Делфи, Ино ги извикала при для себя си и като има отдала много пари и ги обсипала с ласки, ги надумала, като се върнат от Делфи, да предадат на цар Атаман АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга, че уж Пития е казала: „ Нивите отново ще станат плодородни, ако Атаман принесе в жертва на боговете децата рикс и Хела." Когато пратениците се върнали .от Делфи и кинули отговора на Пития, Атаман АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга потънал в дълбока скръб, сълзи не преставали да се леят от очите му. Ала може ли той да не изпълни волята на боговете, за да избави страната си от АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга сполетялото го бедствие? Той решил да принесе в жертва на боговете децата рикс и Хела. Ино ликувала от радост, нейният зловещ план успял. Повели децата, които нищо не подозирали, към жертвеника, който АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга се намирал извън селището в една дивно хубава гора. Там вече всичко лупило готово: жените пеели химни за прослава на боговете, а главният жрец държал остър ножик, с който трябвало да извърши жертвоприношението АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга. Когато рикс и Хела вървели през гората, те отрадно тичали пред водача си, спирали се да си откъснат по някое хубаво цветенце и ето - иззад един громаден дъб ненадейно пред тях АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга се появил един овен - прекрасен и изящен, на който руното блестяло като злато. Този златорунен овен изпратила богинята - майка на децата, за да ги спаси. Овенът кротко се приближил до тях и с нежните АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга си глаза така мило ги гледал, сякаш да им заговори. Децата започнали да го милват и той коленичил пред тях. рикс го яхнал, хванал се за рогата му, извикал и АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга сестра си Хела: „Хела, качи се и ти на овена, виж колко е кротък". Яхнала и Хела овена и с двете си ръце обхванала брат си през кръста. Овенът бавно се изправил АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга, стъпил на краката си тръгнал по пътеката. Когато водачът на децата се приближил, овенът бързо хукнал напред и започнал да се издига все по-високо и по-високо, а водачът не могъл АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга да види и да разбере накъде отива и къде отнася децата, понеже се спуснал облак. Така децата лупили спасени. Понеже овенът спасил животика на децата, боговете го превърнали в съзвездие на небето.

Силовите течения на АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга Марс чрез Звездното тяло на човека (Двойника) създават и оформят мозъчните центрове. които се намират около ушите. При тези случаи разстоянието - отсечката, меж двата отвора на ушите е значително голяма АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга и имаме подчертана широчина на главата в тази област. Там главата е въобще по-издута и ушите са повече щръкнали. В тази област се намират центровете, които дават жизненост, смелост, устойчивост на човека срещу АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга несгодите в животика. Такъв човек е способен да живее при всички условия. Тези центрове дават сила и подкрепа да се противопоставя човек на пристъпите на болестите, както и на умората и АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга страданията. Дава му също възможност за борба срещу посегателствата върху неговите права - билите лични либо имуществени. Силата, жизнеността са така необходими в един свят, където толкова много изобилстват мъчнотиите, които АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга ни заобикалят и срещу които трябва да се борим, за да поддържаме съществуването си. Ако е слабо влиянието на Марс, тези центрове са слабо развити; тогава човек се отличава с боязливост, склонност да избягва АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга всички положения, където ще трябва да се противопоставя на предразсъдъците и да посреща враждебността на хората. Изобщо имаме слаба съпротивителна сила и издръжливост както на психичен напор, така и на на физическом уровне АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга външни условия на животика. При слабо воздействие на Марс главата там е тясна и ушите са прилепнали до нея.

Силовите течения на Марс и добре развитите центрове, които той е създал, дават АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга израз както на главата и лицето, така също и на самото тяло. Главата (черепът) има изобщо формата на к у б с яка, дебела кост (дебелоглави), а лицето е квадратно. Косата е АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга гъста, обилна, тъмна на цвят и започва ниско над челото, поради което се получава обикновено неголямо чело, израз на по-слаба интелигентност. А самите косми са по-дебели. Челните АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга издатини в горната част са средно развити. Колкото челото е по-голямо и тези челни издатини са по-добре изразени, толкова Марсовият тип е по-интелигентен. Веждите са гъсти, груби и обикновено са под АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга ъгъл, близко извисяващи се над очите, като в много случаи са сключени. Когато веждите се съберат, меж тях се явяват една либо две вертикални бразди; дълбочината на браздите определя мярката за марсовата твърдост АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга. Упоритите Марсови типове навъсват и свеждат веждите си много силно. Погледът е твърд, дързък, прям. При висшите типове той е съсредоточен, честен, проницателен. Скулите на лицето са добре развити, показващи АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга устой. Носът при висшите типове е силен, с добре развита горна част (костта в началото на носа), показваща амбиция за постигане на поставената задачка, като често самият нос е заорлен, показващ фанатичен устой АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга на своето. Устата е голяма, показваща изпълнителност. Устните са стиснати - израз на безогледна решителност и енергия. Брадата е къса, четвъртита, издадена напред, което също изразява безогледна непоклатимост. Долната челюст е силно АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга развита, широка и с четвъртити задни краища. Тялото на Марсовите типове е средно на ръст, със здрави, добре развити еластични мускули и здрави кости. Марс изобщо управлява мускулната и костната система.

Контактите на Черното АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга слънце с Марс са създали в психологията на тези типове отрицателни черти, които те проявяват, особено по-нисшите: стремеж към воюване, грабеж, рязко и твърдо отношение към околните и към АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга всичко. Черното слънце е придало голяма енергия, която при по-нисшите типове е разрушителна, също и оскъдица на материални средства в животика. Те не обичат да ги съветват, да им противоречат и да АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга ги поправят; при такива случаи много бързо кипват. Недоверчиви и фанатични са. По-чистите и интелигентни марсови типове са способни да посрещат и най-големите угрозы в животика си и да АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга се пожертвуват за фуррора и славата на някое

фиг. 11. Женски Марсов тип

фиг. 12. Мъжки марсов тип


велико дело. Те са самоуверени, самодоволни, оптимисти, горди, молвят високо, ясно и чисто. Обичат да командуват, да се АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга разпореждат, но самите те не са много разположени да изпълняват тези команди и разпоредби, а предпочитат друг да свърши това.

Отличават се с рицарска храброст – добри войници са, возврати на дадената дума, возврати на АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга отечеството си, честни в делата си, возврати на дълга към семейството. От тях стават добри съдружници. Сантименталните мотиви не играят при тях главна роля, не обичат съзерцанието, заниманието с отвлечени въпроси АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга, като задгробния мир, неосезаемите светове, разбиранията за висшите порядки и ръководство, а също и молитвите.

Мозъчните центрове, които създава и оформя Марс, както вече отбелязахме, се намират в долната, задна и АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга странична част на мозъка около ушите. Те са в непосредствена близост до мозъчните центрове, които управляват половия нагон. Затова голямата енергия на марсовото воздействие тласка и към полов контакт. Поради малкия АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга размер, който Марс има, всички прояви на влиянието му са краткотрайни.


^ МАРС В ДОМОВЕТЕ


Марс в първи дом, особено (както вече отбелязахме и за другите членове на Слънчевото семейство) ако е близо до хоризонта АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга - Асцендента, дава характерните белези както на тялото, така и на главата и на лицето, за които отбелязахме, а също и на психологичните изяви. Тук, разбира се, трябва да се има предвид до каква стенен АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга Слънцето е облагородило мозъчните центрове, създадени от Марс, за което помага френологията, а също и аспектите, които той има с Луната и Планетите.

Марс във втори дом подсилва вътрешните психологически свойства АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга, които той носи.

Марс в трети дом гласи за човек, който ще има за предмет на своята дейност предимно метални съоръжения-ножове, инструменти. Хора с Марс в този дом са АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга обикновено хирурзи, зъболекари, машинни инженери и конструктори, занаятчии, които в своята дейност боравят предимно със сечива.

В четвърти дом роденият ще бъде при крайно остри, неприятни, кавгаджийски дела меж родителите му, като в АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга много случаи меж тях ще дойде и развод. При по-напреднала възраст роденият ще има борби и напрежения, за да придобие необходимите му условия за животик,

В пети дом връзките му с противоположния АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга пол ще бъдат лоши, кавгаджийски. поне при една връзка той скъса, ще се раздели с пререкания и неприятни разправии. Не рядко и отношенията му с неговите деца ще бъдат студени и АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга неприятни.

В 6 дом роденият ще има неприятни, дразнещи разправии с братя, сестри, с близките си роднини, а също и вероятност за сериозно падане, не рядко със счупване на кост, операция, изобщо - мъчителни сътресения в АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга животика му.

В седми дом ще бъде нещастен в женитбата си поради задълбочените си връзки с противоположния пол и в много случаи го очаква неизбежен развод и скъсване с партньора либо АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга заблаговременна смърт. Изключение от това, и то при редки случаи, е ситуацията, когато в този дом са Луната и Венера, и то при положение, че партньорите са интелигентни и възпитани.

В АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга осми дом влиянието на Марс, както вече отбелязахме и при другите членове на Слънчевото семейство, е притъпено и отслабено. Роденият няма да има разправии, дразнения и резки, груби дела.

В девети дом АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга, особено ако е близо до Зенита, роденият ще има дръзко, критично отношение към всички и всичко. Ще обича да командува и разпорежда, но друг да изпълнява. Опасност от трагедия, падане и АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга нараняване при пътуване.

В десети дом роденият обикновено ще бъде военен, а общественото му положение ще бъде свързано с метали, машини, оръжие.

В единадесети дом Марс определя връзки с военни и отношения АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга с тях, като често партньорът в женитбата му ще бъде военен либо във връзка с военните.

В дванадесети дом Марс дава голяма енергия, усет за справедливост и застъпничество за нея. При интелигентния АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга и възпитан човек имаме реформатор, а също и човек, борещ се за закрила на слабите и онеправданите. Но също има и неприятни случки в животика му - катастрофи, операция, падане, нараняване.


^ АСПЕКТИТЕ НА МАРС


С АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга Вулкан, Луна, Меркурий и Венера отбелязахме вече.

При съвпад с Юпитер Марс дава крайно честолюбив човек с жажда да се изтъква и подчертава. При добри аспекти имаме човек с голяма енергия, инициатива АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга, готовност за свършване на всяка работа, поемане на отговорност за нейното и изпълнение с благополучен край и увереност внутри себя си за това. При лоши аспекти имаме крайно припрян човек, който все АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга бърка и с това не домисля и не довършва работата си докрай.

При съвпад със Сатурн имаме добра и голяма оценка на всички материални и интелектуални ценности и внимателното им отношение, изразходване и АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга даване. При добри аспекти имаме човек, който прави разумни усилия за разбиране на света около него и усилия за придобивки, каквито и да лупили те (материални либо интелектуални), специално за интелектуални придобивки АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга (познание). Понятно, че в древността знанието се е пазело и се е поверявало само на избрани, проверени и достойни хора. В някои дела и сега е така. При лошите аспекти АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга имаме човек, който обича чуждото и с желание си взема от него. При примитивните типове са налице вправо добре обмислени разбойническа акции. При някои случаи, когато тези Планети са зле аспектирани предимно с Нептун, имаме АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга клептомания.

При съвпад с Уран имаме човек с бурни нервни реакции и прибързана решителност. При лоши аспекти. особено когато са точни, имаме резки деяния, подтици. голяма вероятност за операция по АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга неговото тяло. Също и резки, неприятни, неочаквани събития, в животика на този човек. При добри аспекти имаме енергичност и бърз похват към всяка работа.

При съвпад с Нептун имаме голяма емоционалност АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга и сензитивност - най-малкото събитие е готово да го развълнува и винаги с едно преувеличаване на неговия ефект. При лош аспекти имаме хладно, неприязнено отношение към околните, липса на съчувствие, внимание и почтение. При добри АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга аспекти имаме топло, миролюбиво, пълно със съчувствие и отзивчивост отношение към всички и всичко; това са приятни хора.

При съвпад с Плутон човек в много случаи, когато трябва да действува АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга, остава пасивен либо ако прави нещо, ако действува, то е неправилно и объркано. При лоши аспекти дава бруталност и чести катастрофи, падания, операции. При добри аспекти имаме голяма творческа енергия - неуморим е този човек АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга, вечно действува, работи за постигане на поставените задачки.


ЮПИТЕР


Юпитер е най-голямата Планетка в Слънчевото семейство, гигантът в Слънчевата система. Той се намира от Слънцето на разстояние около пет пъти по АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга-голямо, отколкото Земята, либо съгласно закона на Тициус - Боде – 5,2 Астрономически единици (отбелязахме, че разстоянието от Земята до Слънцето, равно на 150 000 000 километра, се приема в астрономията за мярка и се АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга нарича Астрономическа единица). Неговият диаметър е 143 000 километра, което прави около единадесет пъти по-голям от този на Земята. Относителното тегло на веществото му е 1,34, което ще рече, че е малко по-плътно от това на АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга водата (плътността на водата е приета за единица), докато на Земята е 5,5. Това конкретно малко относително тегло е създало на астрономите извънредно големи грижи, преди да разберат какво точно е и АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга как е устроено то, за да разберат това, от което е изграден Юпитер, и как е устроен той. По този въпрос те са създали какви ли не най-причудливи хипотези, които АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга ние няма да цитираме, а ще приемем най-естествената, простичка и възможна реалност, най-достъпната за разбиране, осланяйки се на голямата мъдрост, която казва, че истината е ординарна за разбиране и достъпна АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга за всички. Затова ще приемем, че Юпитер има едно твърдо кълбо, подобно на нашата Земя, обвито с дебел слой атмосфера. Един от астрономите, който приема тази правда, е изчислил, че това АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга кълбо има диаметър от 35 000 километра, което е практически три пъти по-голямо от това на Земята. Това кълбо е обвито, както следва да се изчисли, с една атмосфера от 54 000 километра дебелина. Юпитер АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга обикаля около Слънцето за около 12 земни години със скорост от около 13 километра в секунда. Всички тези данни за размера и дебелината на атмосферата и за скоростта на движението му около Слънцето молвят, че Юпитер АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга със своето воздействие върху Земята и животика на нея, и по-специално върху човека, дава едно повсевременно, задълбочено и тихо отношение към всичко и към всяка поставена задачка, поемане на отговорност за АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга нейното правилно и пълно изпълнение. От всички Планети в Слънчевото семейство Юпитер има най-бързо завъртане около своята ос, което става за 9 часа и 50 минути. Това гласи за едно от АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга най-интересните и ясно изразени Юпитерови воздействия, което тласка живите форми на Земята към една жажда за активност и за постигане на първенство. Същото е и за човека: устремът му да бъде пръв, в АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга първите редици на всяко дело, всяка работа, давайки му вяра и сила да не се смущава от пречките, спънките и трудностите, които животът всякога поднася. Оста на въртене при Юпитер е практически перпендикулярна АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга към плоскостта на неговата орбита (само 3 градуса отклонение), което гласи, че при голямата трагедия в Слънчевата система тази планетка е пострадала много малко. Тази изправена ос дава на Юпитер възможността на АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга него да царствуй вечна просвет, т.е годишни времена като на Земята там няма. А влиянието му придава на живите форми на Земята и на човека ценната дарба да могат АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга винаги да се докосват, да влизат в контакти да приемат идеи и насоки за правилно осъществяване на задачите. Добре поставените Юпитерови типове всякога имат правото при разрешаването на въпросите, те най-добре АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга дават възможност за израза, реализирането и методите за осъществяване на поставената задачка. Гледан с телескоп, Юпитер има доста сплесната форма (сплеснатост на атмосферата): полярният му диаметър е 234 800 километра. а екваториалният -143 600, следователно имаме АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга разлика от 8 800 километра, която е значителна. Това сплесване на Юпитеровата форма дава на неговото воздействие (поради голямата скорост на въртене и липса на промяна в посоката на оста му) един устой, издръжливост на АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга всички напрежения и проблемы при осъществяването на задачите.

Най-интересното в вида на Юпитер, това, което също особено много вълнува астрономите, е особеността по наблюдаваната му повърхност. От всички Планети дискът на Юпитер е АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга най-богат на детайли, когато се наблюдава с телескоп, особено в района около екватора, защото този район най-добре се вижда. Тази характерност трябва да приемем, че съществува и на АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга по-големите ширини, но поради сферичната форма на Планетата тя по-слабо се наблюдава. В този конкретно район се забелязват огромное количество червеникави ивици, които пресичат диска на Планетата успоредно на екватора АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга. Характерът на тези ивици, макар и да гърци известни промени, се запазва. Освен това, пак в тази област, имаме едно червено петно с размер от 50 000 километра дължина и около 10 000 ширина. Това петно също мени АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга силата на своята расцветка, както ивиците, но всякога се наблюдава там. Защо съществуват тези обагрени ивици и петна? Трябва да се вземат под внимание и температурните особености, които се констатират АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга на Юпитер, а конкретно, Но температурата на диска му е по-висока от тази, която би имала Планетата, ако се нагряваше само от Слънцето. Освен това на повърхността на диска се наблюдават овални АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга ями, през които се виждат по-вътрешните слоеве на атмосферната обвивка; с проникването надолу температурата бързо расте и достига стотици градуси, а най-дълбоко е измерена температура от 20 000 градуса. Установено АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга е също, че Планетата отделя три пъти повече енергия, отколкото получава от Слънцето, източник е на могъщи радиоизлъчвания и на изразени по своята сила магнитни течения. Всички тези особености на Юпитер – светлина, топлина, магнитни АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга силови течения и радиовълни – молвят, че на Планетата царствуй богат, обилен и интензивен животик, бурни процеси в неговите недра, които са сходни с процесите на Слънцето, но в много по АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга-скромен размер. Да се приеме, че тази активност, тези сложни процеси са плод на някаква случайност, на безредни механични процеси, които са без смисъл и цел, е крайно несериозно. Всичко това, както и на АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга Слънцето, е плод на една велика разумност на високо издигнати Същества, които населяват Юпитер. Еволюционният процес в Природата не стига само до човека, а отива все по-нагоре по една вечна спирала. В АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга човешкия род не виждаме ли степените на този процес? Възможностите на Природата са безкрайни.

Отбелязахме, че Саабей е отдал на Юпитер името „Мулу Баб Бар", което ще рече „Подобен на Слънцето". И АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга наистина Юпитер със своето воздействие има задачка да помогне на живите форми на Земята, включително и на човека, преди всичко със своя подтик към активност, който ги кара да вървят в по АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга-стегнат и бърз теми но своя еволюционен път.

Юпитер има и други по-сериозни задачки като пръв ассистент на Слънцето: първо, да се бори срещу пристъпите на Черното слънце. В потвърждение АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга на това е установено, че има връзка меж слънчевата активност и тази на Юпитер – активност, породена от посегателствата на това Черно слънце върху Слънчевата система. Втората задачка е от тази взаимност да АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга се възстанови първоначалният вид на Слънчевото семейство. Основната и първа задачка на Черното слънце е да внесе безредие там, където то би могло да проникне и направи нещо. Първата и основна задачка на АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга светлите Слънца е да внесат ред, порядък и облагородяване. Понятно е, че парчетата от разрушената Планетка меж орбитите на Марс и Юпитер се движат в безпорядък. Една част от тях обаче, т АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга.нар. Троянци, са заставени от Слънцето с помощта на Юпитер да се движат в два равностранни триъгълника, която конфигурация не се променя при своето движение. Друга една задачка е АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга по-голяма част от тези парчета да се движат по точната орбита на разрушената Планетка, която е 2,8 Астрономически единици от Слънцето съгласно закона на Тициус - Боде. Това са първите, ясно изразени стъпки за АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга внасяне на ред и порядък в създалото се безредие.

Юпитер има меж 14 и 17 спътника, установен засега от астрономите, но само четири от тях са истински Това са т.нар. Галилееви спътници: ЙО АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга. ЕВРОПА. ГАНИМЕД И КАЛИСТО. Имената им са взети от гръцката митология. Останалите спътници са късове от разрушената Планетка, от Астероидите. Че наистина е така, най-добре се вижда от петия спътник на Юпитер АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга - първият, открит след четирите Галилееви спътника. Този спътник е наречен Амалтея. От него имаме получени много ясни'снимки от космичната станция „Вояджър". Тези снимки ясно показват, че този спътник има АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга съвсем неправилна форма с размер на голямата ос от 250 километра, а малката - 150. Всичко това гласи, че той е къс от разрушената Планетка. Останалите спътници, които по-късно бяха открити, имат много по-малки размери АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга. някои от които от порядъка само по на няколко километра. Всички те имат за орбити разтеглени елипси с най-различна ъгли на плоскост спрямо плоскостта на Юпитеровата орбита Имат променлив блясък АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга, а някои от тях се движат обрат Всичко това ясно гласи, че те са късове от разрушена Планетка. Тези късове, благодарение на грамадната гравитационна сила на Юпитер, са привлечени и са останали като негови АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга спътници. Всички спътници на Юпитер дават своето отражение върху влиянието на Планетата. Галилеевите спътници допринасят добре за това воздействие. Така к примеру спътникът ЙО, който има диаметър 3800 силометраи се намира АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга най-близо до Юпитер (само на 420 000 километра) е с кръгова орбита, което е много принципиально за този спътник. Вторият спътник, Европа, който по размер е колкото Луната, също е с кръгова АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга орбита и с диаметър 3050 километра; намира се от Юпитер на 670 900 километра. Той има една ясно изразена характерност: от всички членове на Слънчевото семейство (Планети и спътници) той има най-голяма отразителна способност - най АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга-голямо Албедо, равно на 0,73, т.е. най-ярко свети. Тази яркост придава на Юпитеровото воздействие стремеж към ритуалност, тържествено и бляскаво представяне при всички случаи, когато нещо ще трябва да се отпразнува, при церемонии АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга либо други ярко подчертани празници. Другите два спътника - Ганимед и Калисто - са по-големи от Меркурий: Ганимед с диаметър 5600 километра, намиращ се от Юпитер на 1 070 000 километра; Калисто е с диаметър от АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга 5200 километра и отстои от Планетата на 1880 000 километра - най-далече от останалите три. Но тези два спътника имат малко относително тегло -1,9 за Ганимед и 1,6 за Калисто, което гласи, че те имат АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга дебела атмосфера и на физическом уровне са но-малки по размер. Дебелината на тяхната атмосфера придава на Юпитеровото воздействие подсилване на неговата мисловна дейност, когато те се намират меж Земята и Юпитер. Тези АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга четири спътника имат един общ белег: те бавно се въртят около своята ос и при обиколката си около Юпитер винаги имат обърната едната си страна, тъй както Луната към Земята. Това придава на АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга Юпитеровото воздействие в известни случаи бавно и тихо реагиране.

Останалите спътници, които са късове от разрушената Планетка, придават на Юпитеровото воздействие при по-нисшите типове от човешкия род отрицателни черти, като АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга гордост, тщеславие, презрение, жажда да се впрягат околните за изпълнение наличните им задачки, които предстоят. Това са разни чорбаджии, аги, помешчици; това също е лъжата в голям мащаб, стремежът едно да се АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга мисли, а друго да се гласи (непочтените дипломати), жаждата да се присвоява чуждото но непочтен начин.

От всичко това трябва да се заключи, че Юпитеровото воздействие е много трудно, многообразно и поради това АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга за силното и ясно изразено воздействие на Юпитер не може да се даде определен външен и психологически тип. За голямо съжаление не разполагаме с таблици, които да обусловят разположението на истинските му АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга четири спътника. Но все пак, макар и с известни отличия, имаме един доста ясно изразен Юпитеров тип.

За създаването и оформянето на Юпитер е взело роль със своите небесни образувания Зодиакалното съзвездие АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга СТРЕЛЕЦ, което най-добре се вижда през нощите на юли и август. Голяма част от това съзвездие се наблюдава в Млечния път. В ясна и безлунна нощ в него могат АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга да се лицезреют с просто око около 115 звезди, но, общо взето, те са слаба Само две от тях са от втора звездна величина и осем от трета Конфигурацията, която може да се образува от разположението АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга на тези звезди, няма нищо общо с вида, даден на това съзвездие от Саабей - получовек от кръста нагоре, който държи лък с изпъната корда и поставена стрела, готова да излети, и добре АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга охранен полукон с ясно изразено напрежение. Всичко това показва какво давай какви възможности ще придаде на Юпитеровото воздействие това съзвездие - възможността за постигане и осъществяване на всяка поставена задачка. Слабите звезди АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга в действителност не са слаби и нямат слаб блясък, а се намират много далеч от нас. При това положение, съгласно принципа на Доплер. до нас достигат само теченията с къси АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга вълни, които действуват върху горните мозъчни центрове. В това съзвездие се намират много звездни купове, които придават на юпитеровото воздействие топло, бащинско отношение към всичко. По посока на това съзвездие се намира централното ядро на АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга нашата галактика, която представлява грамаден куп от звезди с диаметър около 2000 светлинни години (светлинната година е мярка в астрономията, която определя разстоянието, което светлината изминава за една година, движейки АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга се със скорост 300 000 километра в секунда), отдалечен от нас (от Слънчевата система) на разстояние от 30 000 светлинни години. Поради грамадното разстояние и многото мъглявини отделни звезди не могат да се лицезреют в него АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга, а се вижда само общ куп като светещо кълбо. Това кълбо от звезди придава на юпитеровото воздействие голяма възможност за тесен контакт с идейния свят. Достояние на идеи за всякаква работа и задачка АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга имат хората под силното воздействие на Юпитер. Всякога, когато имат да разрешават и осъществяват нещо, идеите и методите за това проблясват в мозъка на тези хора. Идва им и смелост за действие АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга и увереност в добрия изход на поставеното. В това съзвездие, както вече отбелязахме, има и много мъглявини, които придават на юпитеровото воздействие у по-нисшите типове стремеж да заблуждават, лупило в интелектуалната сфера, като АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга изтъкват, че много знаят и всичко разбират, без това да е така, лупило в емоционалната сфера, където на думи дават израз на големи възхищения от видяното и преживяното, на АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга внимание и топлота в отношенията си към околните и близките си, но това е само на думи.

Силовите течения на Юпитер са създали и оформили чрез Звездното тяло на човека мозъчни центрове АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга, които се намират в горните странични части на главата (главния мозък). Затова хората, които имат това воздействие, притежават, общо взето, широка глава в горната си част. Там се намират мозъчните центрове, които създават АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга у човека възможност за творчески изяви, умение всяко нещо да се направи навреме и по всички правила. Тези центрове, когато въздействието на Юпитер е силно в даден човек, дават израз в други части АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга на човешкото тяло - главата, лицето и самото тяло. Но както вече отбелязахме, поради многото спътници, които Юпитер има, и голямото достояние на Небесни образувания в съзвездието Стрелец, тези свойства и черти АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга са с понятно отклонение и обилие. Но, общо взето, тялото е по-едро и добре сложено, преди всичко поради добрия апетит, който Юпитеровите типове имат. Юпитер управлява и има отношение към АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга черния дроб, който е най-голямата жлеза в човешкото тяло и има връзка с всички негови функции. Главата, както вече отбелязахме, е широка и в повечето случаи е лыса - космите са опадали, което се АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга дължи на големите напрежения (интелектуални и емоционални), създаващи сериозните и отговорни задачки, с които те са натоварени и се залавят. Тези типове са обикновено хора по ръководните места на стопанския животик, на АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга големите обществени постове - председатели на републики, на големи обществени организации, парламенти и пр. Изобщо имат отговорни и ръководни постове. Челото име голямо, с добър интелектуален израз, слабо набръчкано, защото поради Добрия си контакт АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга с идейния свят (макар и да имат моментни напрежения) идеите и методите за решаването на поставените задачки идват бързо. Не става нужда продължително да се напрягат и мислят, което създава АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга и по-дълбоките бръчки на челото. Веждите са гъсти и добре оформени, практически хоризонтални, показващи задълбочени и богати чувства. Очите са големи, отворени, определящи жаждата за власти материални придобивки - стремеж за АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга богатства. Носът е едър, като при някои типове горната част (костта на носа)с добре развита, показваща амбиция за постигане на целите и заемане на големи постове. При други случаи долната част е по-добре АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга развита и е месеста, показваща човек, който обича удоволствията и преди всичко добрата трапеза. У трети средната част е добре развита, показваща човек, който не се поддава на воздействия; носът АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга там е леко заорлен, леко загърбен. Този едър нос гласи за голяма интелектуална сила, с която тези типове разполагат. Устата е голяма, месеста, добре очертана, показваща изпълнителност и сериозни задължения към поставената задачка АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга, а също и силни чувства и меко отношение към всичко. Тя хлабаво се затваря, показвайки липса на твърдост в отношенията към хората, меко и лабилно отношение към въпросите и делата АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга, които предстоят да се решават. Усмивката им е благодушна. Тези типове, както вече отбелязахме, са създадени за председатели, ръководители на големи предприятия, защото от тях лъха енергия, сигурност в фуррора, инициатива, поемане на всякаква АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга отговорност за благополучен изход на всяка работа. Идейният свят, с който те имат тесен контакт, им е отдал всичко нужно за фуррор. Юпитеровите типове са,общо взето, весели, оптимисти, обичат хумора, свободния и АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга богат животик. Те са добри съпрузи, сериозни, миролюбиви, привързани, услужливи, обичат и децата си.

Юпитер се движи по една слабо сплесната елипса – орбита с ексцентрицитет 0,048, което също допринася за благотворното му воздействие АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга. Най-далеч от Слънцето (при Афелий) е на около 816 милиона километра, а най-близо (при Перихелий) е на около 740 милиона, т.е, с разлика от около 76 милиона километра, която АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга за неговата голяма орбита е много. Най-голямото му разстояние до Земята е милиона километра. Това разстояние имаме, когато по правата линия Земя - Слънце – Юпитер, Слънцето е меж Земята и Юпитер. При това положение имаме АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга съвпад на Юпитер със Слънцето, при който, поради грамадното разстояние Юпитеровото воздействие действува сравнително слабо, но с по-благородното си въздействие, защото Слънцето е пред него. Често дава и артистични АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга возможности на родения. Н ай- малкото разстояние на Юпитер до Земята е 591 милиона километра при една разлика с най-далечното от 374 милиона километра, която е значителна.

иг. 13. Мъжки Юпитеров тип


Такая положение имаме, когато АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга по правата линия Слънце - Земя – Юпитер, Земята е меж Слънцето и Юпитер. Тогава имаме противоборство – опозиция – и движението на Юпитер, гледано от Земята, е назад (ретроградно), а влиянието му е много по-силно АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга и се изразява с всичките си свойства, преди всичко с отрицателните такива, особено при по-нисшите типове, като гордост, надменност, честолюбие, фалшиво отношение и др.

Фиг. 14. Женски Юпитеров тип


Ретроградното АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга (назад) движение на Юпитер, гледано от Земята, е налице и при други ъглови разстояния на Планетата. Тогава той е зад Земята и е по-близо до нея. Тогава влиянието му е много АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА - Два ключа към една необикновена книга по-силно, отколкото когато той е в право движение.aspekti-sezoni-techeniya.html
aspekti-tamozhennoj-prestupnosti.html
aspektite-na-venera-dva-klyucha-km-edna-neobiknovena-kniga.html