Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа

Змест

Уводзіны

Глава 1. Стылістыка рэпартажу

1.1 З гісторыі рэпартажа

1.2 Пазіцыя журнальчикітса ў рэпартажы

1.3 Тыпы рэпартажа

1.4 Вобразныя сродкі мовы ў рэпартажы

1.5 Патрабаванні да тэксту тэлерэпартажа

Глава 2 . Стылістычны аналіз рэпартажу на матэрыяле рэпартажаў АНТ, СТБ, БТ

2.1 Рэпартажы тэлеканала АНТ

2.2 Рэпартажы тэлеканала СТБ

2.3 Рэпартаж тэлеканала БТ

Заключэнне

Спіс выкарыстанай літаратуры

Уводзіны

Рэпартаж – самы аператыўны жанр у сучаснай журнальчикістыцы. Яго папулярнасць тлумачыцца перш Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа за ўсё яго максімальнай прыблізнасцю да жыцця. У нашай курсавой працы мы вырашылі больш падрабязна разгледзець менавіта тэлерэпартаж, а не рэпартаж на радыё ці ў газеце. Бо на тэлебачанні рэпартаж з’яўляецца жанрам нумар адзін. Асабліва ў інфармацыйных праграмах.

У друку існуе прыярытэт ў аналітычных і мастацка-публітыстычных жанраў, а Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа сярод інфармацыйна-публітыстычных дамінуе інтэрвью. На тэлебачанні іншая справа. Аналітычныя і мастацка-публітыстычныя жанры здесь таксама ёсць, але яны распаўсюджаны не так часта як інфармацыйныя. Аналітычныя праграмы, якія выходзяць пасля навін, займаюць меньш эфірнага часу, і гледачоў у іх няшмат. А штодзённыя навіны глядзяць усе. А глядзяць іх Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа менавіта таму, што у іх ёсць рэпартажы. Гэта зразумела: бо тэлебачанне патрабуе аператыўных жанраў. На нашу думку, раскрываючы гэтую тэму праз тэлерэпртаж, можна больш дакладна і яскрава растлумачыць, што такое рэпартаж увогуле.

Асноўная мэта рэпартажа – аператыўна, дакладна і выразна паведаміць пра што-небудзь значнае і цікавае. Рэпартаж Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа дае магчымасць слухачу як бы самому, на свае ўласныя вочы ўбачыць тое, аб чым расказвае журнальчикіст. Звычайна ў рэпартажы паведамляецца пра тыя падзеі, сведкам якіх быў сам аўтар. рэпартаж беларускі тэлеканал журнальчикіст

Мэта нашай работы: вызначыць, якія вобразныя сродкі мовы выкарыстоўваць на тэлебачанні ў рэпартажах сёння, параўнаць, як падаюцца Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа аператыўныя навіны на некалькіх беларускіх тэлеканалах, вылучыць тыповыя асаблівасці ў выкарыстанні моўных адзінак, даследаваць моўную структуру рэпартажа.

Беларускае тэлебачанне сёння развіваецца. Прафесійны ўзровень, на нашу думку, даволі высокі, але трэба яшчэ шмат працаваць, каб дасягнуць большых поспехаў. Гэта датычыцца і такога жанру, як рэпартаж. Хоть какое здарэнне Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа ў свеце: ці гэта выбары прэзідэнта, ці прыродныя катаклізмы, ці , нават, рабаванне банка -- патрабуе аператыўнасці ў падачы інфармацыі. Вось здесь не абыйсціся без рэпартажу. Навіна, якая пададзена у гэтым жанры, будзе прыцягваць аудыторыю, інтрыгаваць, не дазваляючы адысці ад экрана тэлевізара. Менавіта такія навіны ніколі не застануццца без заўвагі гледача Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа, які заўсёды будзе зацікаўелены ў тым, каб іх убачыць. Рэпартаж не кансерватыўная форма, ён знаходзіцца ў руху, развіваецца. Змяняюцца прыёмы, метады падання матэрыялу. Змяняюцца і асаблівасці жанру. Навозаў М. так гаворыць пра гэтую з’яву: ” Репортаж – жанр информационный – всё более и болееприобретает черты газетной публицистики”. Далей: “Принципиально Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа увидеть, что создатели репортажей, неограничиваются информационной стороной дела, описанием тех фактов, событий, свидетелями которых имдовелось быть, но делают обобщения на базе анализа и сравнения прошлых фактов и событий.Репортаж вроде бы заглядывает вглубь явления, изучает его с самого рождения”. [2, с.38]


Глава 1. Стылістыка рэпартажу

1.1 З гісторыі рэпартажу

Рэпартаж Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа – адна з асноў журнальчикістыкі. Усю гісторыю журнальчикістыкі можна назваць гісторыяй станаўлення і развіцця рэпартажу. Тэрімн “рэпартаж” паходзць з францускай мовы і азначае “reportage” і англіскай “report” – паведаміць. Агульны корань гэтых слоў -- ад лат. (“reporto” - перадаваць). Першыя рэпартажы з’явіліся ў газетах Англіі, Францыі, Германіі, ЗША у першай палове XIX ст Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа.

Першапачаткова жанр рэпартажу прадстаўлялі публікацыі, у якіх паведамлялася аб судовых справах, парламенцкіх дэбатах, розных сходах. Пазней такія рэпартажы сталі называць справаздачамі. А рэпартажамі былі публікацыі іншага плану, якія па свайму зместу былі падобныя да сучасных нарысаў. Так, знакамітыя западныя рэпарцёры Джон Рыд, Эган Эрвин Киш, Эрнэст Хемінгуэй, Юліус Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа Фучык былі хутчэй нарысістамі, чым рэпарцёрамі. Менавіта западныя нарысы з’яўляюцца генетычнымі папярэнікамі сучаснага рэпартажа.

1.2 Пазіцыя журнальчикі100 ў рэпартажы

Асноўная мэта гэтага жанру – інфармаваць, апісаць, расказаць, ацаніць з’яву, факты рэальнага жыцця. Доўгі час лічылася, што рэпартаж – “аднаднеўка” і жыве толькі разам з газетай адзін Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа дзень, а на радыё і тэлебачанні -- толькі ў час трансляцыі. Насамрэч, рэпартаж крэпкі, даўгавечны і як журнальчикісцкі матэрыял, і як гістарычны дакумент. Для выпрацоўкі добрага стылю рэпарцёру небходны інтэлект, здольнасць кампанаваць дэталі і будаваць асацыятыўны шэраг. Акрамя таго, патрэбна практыка і ўменне выкарыстоўваць асноўныя прынцыпы, а таксама любо Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работаў да мовы і бездакорнае веданне граматыкі. Гэтыя прынцыпы павінны глыбока ўкараніцца і быць натуральнымі, каб праяўляцца ўжо рэфлектыўна, нават пад уціскам жорсткіх тэрмінаў і абставінаў. Нагляднасць рэпартажу абумоўлівае выбар стылістычных сродкаў. Эпітэты, параўнанні, матафары даюць журнальчикісту магчымасць перадаць абставіны, падзеі, намаляваць вобраз непасрэднага Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа ўдзельніка працэсу, паказаць дэталь, якая журнальчикі100 ўразіла. У рэпартажы не трэба асцярожнічаць з выкарыстаннем прыметнікаў. Стылістычныя сродкі рэпартажу павінны несці элементы эмацыйнасці. Журнальчикіст можа дамагчыся эфекта прысутнасці толькі тады, калі здолее правільна абраць стылістычныя сродкі для выказвання сваіх эмоцый, адшукаўшы яркія і дакладныя эпіэты, трапныя параўнанні Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа.

Паводле артыкула Л. Царовай, рэпартаж трымаецца на трох кітах: навочнасці, інфарматыўнасці,аператыўнасці. [7, с.86]

Тэлерэпартаж аб’ектыўны сам па сабе, таму што відэакамера здымае толькі тое, што адбываецца на самой справе. Аднак у закадравым тэксце рэпарцёра адчуваецца суб’ектыўнае ўспрыманне аўтарам таго, што адбываецца. Таму Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа можна сказаць, што рэпартаж – гэта суб’ектыўны жанр.

Задачка любога рэпарцёра заключаецца перш за ўсё ў тым, каб даць аўдыторыі магчымасць убачыць з’яву, якая адбываецца, вачамі рэпарцёра. Чалавека, які пысутнічае на месце ў гэты час. Трэба стварыць “эфект прысутнасці”. Мэта тэлерэпартажу -- перанесці глядача на маесца падзеі. Рэпарцёру трэба Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа не толькі апісаць якую-небудзь з’яву, але апісаць яе так, каб вызваць перажыванні. Вобраз аўтара, аўтарскія адносіны да прадмета размовы, ступень выражанасці аўтарскага “я” вызначаюць не толькі форму маўлення, але і своеасаблівасць адбору лексічных і граматычных сродкаў мовы. Мера ўдзелу аўтарскага “я” ў моўнай Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа структуры рэпартажу дазваляе вылучаць шэраг яго разнавіднасцей – ад кароткага інфармацыйнага рэпартажу, дзе факты ў асноўным толькі паведамляюцца, да рэпартажу аналітычнага, напоўненага аўтарскім роздумам, аўтарскай экспрэсіяй, публіцыстычнымі каментарыямі, вобразнымі сродкамі. Кожная з гэтых разнавіднасцей рэпартажу, падпарадкуючыся пэўнай форме вобраза аўтара, абумоўлівае характар выбару лексіка Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа-граматычных сродкаў: нейтральная, агульнаўжывальная лексіка, фразеалогія, граматычныя сродкі – у рэпартажах інфармацыйнага тыпу; актыўнае выкарыстанне эмацыянальна-экспрэсіўнай лексікі і фразеалогіі, гутарковых сродкаў сінтаксісу – у рэпартажах аналітычнага, публіцыстычнага характару.

Адным з принципиальных фактараў, што вызначаюць характар рэпартажа, з’яўляецца пазіцыя вытворцы маўлення. Вядома, што хоть какое Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа маўленне мае свайго вытворцу, але граматычныя формы, спосабы яго выяўлення абмежаваныя. Так, у беларускай мове маўленне можа весціся ад 1-й і 3-й асобы, але фактычна прамоўца выступае заўсёды як 1-я асоба, нават калі фармальна маўленне пабудавана ў 3-й асобе. Форма маўлення ад Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа 1-й асобы больш натуральная, звычайная. І граматычна займеннік я – дамінуючая, зыходная форма. Усе астатнія ўласныя займеннікі функцыяніруюць і існуюць толькі ў сувязі з я і адносна я . Так, уласны займеннік 2-й асобы адзіночнага ліку ты - называнне субяседніка гаворачым; ён – абазначэнне хоть какой 3-й асобы (не я і не ты ) пры звяртанні да Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа глядача. Маўленне можа весціся ад хоть какой з трох граматычных асоб. Іх каардынацыя і складае аснову маўлення. Улічваючы дамінуючую ролю я (вытворцы маўлення) у фарміраванні маўлення, можна пакласці гэтую прыкмету ў аснову класіфікацыі ці тыпалогіі маўлення, і вылучыць наступныя яе тыпы:

І тып – ма Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работаўленне вядзецца ад першай асобы. Адбываецца супадзенне

вытворцы маўлення з аўтарскім я. Такі тып выкарыстоўваеца ў размоўным стылі, лістах, дзённіках, часткова ў публіцыстыцы.

ІІ тып – маўленне вядзецца ад 3-й асобы: вытворца маўлення фармальна

(але не фактычна) не ўдзельнічае ў маўленні. Вытворца маўлення і граматычная катэгорыя не супадаюць;

ІІІ Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа тып – змешаны: маўленне адбываецца ад 1-й і 3-й асобы;

IV тып – апавяданне адбываецца ад імя 2-й асобы.

У публіцыстыцы маўленне стылістычна адносна аднароднае – вядзецца галоўным чынам ад 3-й асобы, але “я” прысутнічае ў большай ці меншай ступені, у залежнасці ад жанра, тэмы і іншых фактараў. Тая ці Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа іншая ступень падкрэслівання аўтарскага я служыць спосабам зрабіць мову разнастайнай, змяняць яе эмацыянальны тонус, мадальнасць, -- гэта адзін з галоўных выяўленчых сродкаў.

Рэпартаж належыць да ІІІ тыпу маўлення. Гэта азначае, што аповед у ім вядзецца ад 3-й ці 1-й асобы, але фактычны вытворца ма Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работаўлення вядомы – гэта аўтар, журнальчикіст. У залежнасці ад характару рэпартажу ён так ці інакш праяўляе сябе ў маўленні.

1.3 Тыпы рэпартажу

Рэпартажы бываюць падарожныя, спартыўныя, ваенныя, судовыя і інш. Па спосабу трансляцыі адрозніваюць прамы , калі падзея адбываецца ў гэты момант, і фіксаваны рэпартажы, калі дзеянне зацягваецца і яго Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа інфармацыйная каштоўнасць уступае каштоўнасці эфірнага часу. Па гукаваму тыпу рэпартажы бываюць нямыя і сінхронныя . У апошніх прысутнічаюць шумы канкрэтнай з’явы, а таксама мова яе ўдзельнікаў. У нямым рэпартажы можна пачуць толькі голас рэпарцёра. Такі від рэпартажа ўсё меньш з’яўляецца ў эфіры. Па спосабу падачы інфармацыі рэпартаж падзяляецца Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа на каменціраваны і некаменціраваны . Некаменціраваны рэпартаж ці трансляцыя, - гэта самы ординарны від рэпартажа. У ім няма закадравага тэксту аўтара, а гледачам усё зразумела без каментарыяў. У рэпартажы выкарыстоўваецца каментарый, дзе рэпарцёр паясняе падзею з дапамогай закадравага тэксту.

Ёсць яшчэ адна класіфікацыя рэпартажа: тэматычны, пастановачны і падзейны Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа .

Падзейны рэпартаж

Падзейны рэпартаж прысвечан якой-небудзь падзее ці здарэнню. У гэтым выпадку, з’ява заўсёды адбываецца самастойна ў канкрэтны момант незалежна ад рэпарцёра. Таму яе немагчыма змяніць. Здесь рэпарцёр не кіруе падзеяй, а ідзе ўслед за ёй.

Існуе праблема інфармацыйнай падставы ці праблема выбару навін.Дэвід Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа Рэндал дае такое азначэнне навіне: “Это свежайшая и необыкновенная информация на тему, представляющую всеобщий энтузиазм, и ранее неведомая”. [4, с.34]

У кнізе Эверэтта Дэнніса “Размовы аб масс-медыя” првыедзен спіс падзей, найбольш цікавых глядачу:

1. Канфлікт, сутыкненне інтарэсаў людзей, краін, арганізацый,

2. Трагедия ці аварыя,

3. Новыя факты якой-небудзь значнай падзеі,

4. Навіны Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа палітыкі і эканомікі,

5. Навіны культуры, спорту,

6. Значныя з’явы ў жыцці знакамітых людзей,

Іншымі словамі, навіна – гэта не толькі тое, што людзам неабходна ведаць, але і тое, пра што ім будзе цікава ведаць.

Тэматычны рэпартаж - гэта такі рэпартаж, калі журнальчикіст на працягу адпавденага часу збірае факты пра якую-небудзь з’яву, выбудо Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работаўвае прычынна-выніковы ланцужок. Менавіта з яго атрымоўваецца нейкая выснова, якая і з’яўляецца інфармацыйнай падставай для стварэння тэматычнага рэпартажу. Гэта можа быць рэпартаж аб працы гарадскога транспарта ці экалагічным стане якога-небудзь рэгіёна. Часам тэматычны рэпартаж нараджаецца дзякуючы падзейнаму. У гэтым выпадку тэматычны рэпартаж -- гэта распрацаваная Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа тэма аператыўнага рэпартажу.

Пастановачны рэпартаж -- гэта такі рэпартаж, калі журнальчикіст правацыруе якую-небудзь з’яву, а потым апісвае яе, гледзячы на рэакцыю людзей. Здесь усё пад кантролем рэпарцёра, ён можа ўплываць на з’яву, а не ісці ўслед за ёй.

1.4 Вобразныя сродкі мовы ў рэпартажы

Рэпартаж адносіцца да інфармацыйных Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа жанраў публіцыстычнага стылю. Своеасаблівасць публіцыстычнага стылю вызначаецца ў першую чаргу спецыфікай публіцыстычнай формы адлюстравання рэчаіснасці, якая спалучае сістэму разгорнутых доказаў, што ўздзейнічаюць на розум чытачоў і слухачоў строгай лагічнасцю думкі і на іх пачуцці – эмацыянальнага выкладу. У публіцыстычным стылі спалучаюцца дзве важныя функцыі мовы – інфармацыйная (перадача грамадскай інфармацыі Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа) і экспрэсіўная (уздзеянне на свядомасць людзей). Гэтыя функцыі ўзаемазвязаныя, неаддзельныя адна ад другой. Таму публіцыстычным стылем карыстаюцца тады, калі неабходна перадаць пэўную інфармацыю і адначасова аказаць уздзеянне на адрасата, пераканаць яго ў чым-небудзь, выклікаць цікавасць да канкрэтных ідэй, поглядаў, заахвоціць да пэўных дзеянняў і ўчынкаў. Тэматычны Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа дыяпазон публіцыстыкі вельмі шырокі, ён вызначаецца таксама багаццем жанравых форм адлюстравання рэчаіснасці. Вылучаюцца тры катэгорыі публіцыстычных жанраў:

1) інфармацыйныя(заметка, рэпартаж, справаздача, інтэрв’ю, хроніка, агляд);

2) аналітычныя(артыкул, карэспандэнцыя, каментарый, рэцэнзія, агляд);

3) мастацка-публіцыстычныя (нарыс, эсэ, фельетон, памфлет).

Тыповымі рысамі публіцыстычнага стылю з’яўляюцца эмацыянальнасць, ацэначнасць, вобразнасць, пабуджальнасць. Усе гэтыя рысы адпавядаюць Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа і рэпартажу. Колоритная эмацыянальна-экспрэсіўная афарбоўка публіцыстычных твораў тлумачыцца тым, што калі аўтар перадае інфармацыю, ён выражае свае адносіны да яе. Прычым пазіцыя аўтара-публіцыста ў адрозненне, напрыклад, ад пазіцыі аўтара мастацкага твора выражаецца звычайна прама і адкрыта, што часта і абумоўлівае агітацыйны, пабуджальны Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа характар публіцыстыкі.

Асноўныя рысы публіцыстычнага стылю выяўляюцца з дапамогай розных моўных сродкаў. Здесь шырока выкарыстоўваецца грамадска-палітычная лексіка і фразеалогія (грамадзянін, канстытуцыя, суверэнітэт, дэпутат, міждзяржаўнае пагадненне, канферэцыя, парламенцкія выбары і інш. ); словы, якія набываюць прымету публіцыстычнасці толькі пры ўжыванні ў пераносным значэнні (школа Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа выжывання, працоўная вахта, палітычная гульня, атмасфера даверу, сустрэча на ўзроўні паслоў і інш. ); стылёва афарбаваныя словы са станоўчай і адмоўнай ацэнкай (працаўнік, перадавік, міласэрнасць, дабрабыт, расіст, экстрэміст, мешчанін і інш .).

У рэпартажы нельга прыслабляць напругу. Ёсць некалькі спосабаў, каб стварыць дынаміку ў рэпартажы. Па Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа-першае, гэта адмысловая кампазіцыя. Па-другое, дынаміку добра перадаюць стылістычна афарбаваныя дзеясловы, эпітэты і іншыя вобразныя сродкі мовы.

Як і ў мастацкай літаратуры, у публіцыстыцы шырока выкарыстоўваюцца метафары, эпітэты, параўнанні і іншыя тропы . У рамках кожнага стылю метафры трансфармуюцца, відазмяняюцца ў адпаведнасці з унутрыстылявымі фактарамі і патрэбамі. Публіцыстычнай метафары характэрна ярка Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа выражаная ацэначнасць, станоўчая ці адмоўная. У рэпартажы метафарызуюцца, як правіла, паняцці, важныя ў ідэалагічных, эканамічных і іншых адносінах: чорнае золата блакітныя артэрыі . У гэтых і аналагічных выпадках подмена прамых найменняў экспрэсіўнымі мае пазітыўна-ацэначны характар, падкрэслівае важнасць метафарызуемых паняццяў.

Актыўна ўжываюцца такія словы інтэрнацыянальнай палітычнай Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа лексікі, як парламент, электарат, інаугурацыя, спікер, імпічмент, легітымны, рэйтынг, кансенсус, эксклюзіўны, карупцыя, прэзентацыя . Аднак менавіта такая лексіка патрабуе дакладнасці словаўжывання, адпаведнасці слова значэнню. Некаторыя з такіх слоў з’яўляюцца варварызмамі – словамі, якія ўласцівыя толькі рэаліям той краіны, адкуль яны прыйшлі да нас. Напрыклад, слова імпічмент мог бы Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа быць лёгка изменены ў розных выпадках выразамі накшталт: адхіленне ад улады, ініцыяваць працэс недаверу, судовы працэс над прэзідэнтам, абвінавачванне ў злачынстве і г.д.

У мове рэпартажу выкарыстоўваюцца новыя словы і словазлучэнні , якія адлюстроўваюць сацыяльныя і палітычныя працэсы ў грамадстве: фінансавае аздараўленне, альтэрнатыўныя выбары, новае палітычнае мысленне Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа і інш.

У апошія гады значна папоўніўся слоўнік навуковай тэрміналогіі: Інтэрнэт, прынтэр, віртуальны свет, стагнацыя, холдынг, дылер, інвестыцыя, спонсар і інш. Здесь таксама існуе небяспека забруджвання мовы іншамоўнымі словамі, у той час як можна лёгка знайсці адпаведнікі ў беларускай мове.

Асаблівай увагі заслугоўвае выкарыстанне Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа ў рэпартажах так званых маўленчых эталонаў і клішэ . Яны ўзнаўляюцца ў маўленні, падобна фразеалагізмам і выкарыстоўваюцца ў многіх функцыянальных стылях, у тым ліку ў публітыстычным. У адрозненне ад штампаў яны не выклікаюць негатыўных адносін, бо дапамагаюць эканомна выражаць думку, садзейнічаюць хуткай перадачы інфармацыі. Да іх належаць, напрыклад, такія выразы Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа, якія атрымалі ўстойлівы характар: разрадка напружанасці, усеагульная падтрымка, духоўныя патрэбы і інш.

Ад маўленчых эталонаў , якія замацаваліся ў публіцыстычным стылі, трэба адрозніваць маўленчыя штампы – шаблонныя моўныя звароты, якія надаюць маўленню канцылярскую афрбоўку: згодна з пастановай, вывесці са складу, прысвоіць званне і г.д. Звычайна Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа гэта метафары, якіяў выніку шырокага распаўсюджання страцілі сваю эмацыянальнасць і вобразнасць. Шкоднасць штампаў у тым, што яны маскіруюць банальныя думкі. Штампы, зразумела, недарэчныя ў мове рэпартажу, увогуле ў публіцыстыцы.У публіцыстычных тэкстах даволі часта сустракаюцца назоўнікі з суфіксамі –осць(-асць) , -ств- (-цтв-), -нн-, -ізм, -іст, назоўнікі ў родным Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа склоне (пасля эканамічнага крызісу, рэформа цэн, міністр абароны, скарачэнне ўзбраенняў і інш.), дзеясловы ў цяперашнім і прошедшим часе, дзеепрыметнікі залежнага стану прошлага часу: Праект праграмы, накіраванай на падтрымку беларускіх аграгарадкоў, ужо распрацаваны. ( БТ, “Навіны”)

Мова рэпартажу мае і сінтаксічныя асаблівасці. Здесь часта выкарыстоўваюцца сінтаксічныя канструкцыі з ярка выражанай экспрэсіўнасцю Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа – сказы з інверсійным парадкам слоў, сказы-звароты, рытарычныя пытанні, паўторы.

У рэпартажы выкарыстоўваюцца стылістычныя (рытарычныя) фігуры – гэта моўныя звароты, якія маюць своеасаблівую сінтаксічную будову і ўзмацняюць выразнасць выказвання. Да іх адносяцца антытэза, эліпсіс, інверсія.

Антытэза (ад грэч. Antithesis - супрацьпастаўленне) – выраз, у якім супра Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работаўцьпастаўляюцца кантрасныя, процілеглыя паняцці, прыметы. Звычайна антытэза асноўваецца на антонімах. Выкарыстанне антытэзы дае магчымасць засяродзіць увагу слухача на пэўных рысах героя, абстаноўкі, з’явы і такім чынам узмацніць уражанне ад іх: Багаты і ў будні піруе, а бедны і ў свята гаруе.( народная прыказка) [9]

Інверсія (ад лац. Inversio - перастано Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работаўка) – змяненне ў сказе звычайнага, прамога парадку слоў з мэтай надання пэўнаму слову, члену сказа дадатковай семантычнай і эмацыянальна-экспрэсіўнай нагрузкі. З дапамогай інверсіі падкрэсліваецца важнасць той ці іншай з’явы, апісанню надаецца ўзнятасць, урачыстасць або дынамічнасць. Але непатрэбная інверсія у сказе робіць мову напышлівай, манернай, таму ўжываць яе Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа варта толькі там, дзе адчуваецца ў гэтым сапраўдная неабходнасць. Напрыклад: З жахам гляджу на тое, што адбываецца навокал.( C ТВ, “Навіны”)

Эліпсіс (ад грэч. еlleipsis – пропуск) – моўны зварот, у якім свядома апускаецца дзеяслоў-выказнік. Абяцанкі – замест заработной платы. (БТ, “Навіны”) Эліптычныя сказы адметныя тым, што з’яўляюцца Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа сэнсава і сінтаксічна самастойнымі адзінкамі, іх змест зразумелы без кантэксту. Выкарыстанне эліпсіса надае мове дынамізм, выразнасць, дапамагае перадаць псіхалагічнае напружанне таго, хто гаворыць.

Галоўным выяўленчым сродкам радыёрэпартажу з’яўляецца жывое слова. Яно перадае думкі і эмоцыі аўтара. Здесь дарэчы будуць асацыяцыі, кантрасты, метафары Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа. Цяжкасць работы над рэпартажам заключаецца ў тым, што журнальчикісту трэба пастаянна знаходзіць вобразныя словы, дакладныя эпітэты і параўнанні, падкрэсліваць характэрныя дэталі. Вялікая роля імправізацыі.

Перыфраза – найчасцей вынік індывідуальна-мастацкага бачання свету. Свабодныя словазлучэнні абазначаюць прадметы і іх прыметы, дзеянні і іх аб’екты раздзельна, а перыфразы, маючы тую самую структуру Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа, семантычна непадзельныя і называюць з’явы жыцця ўсім слоўным комплексам. Гэта добра відаць, калі параўнаць свабодныя і генетычна звязаныя з імі перыфрастычныя словазлучэнні, адрозніць якія можна толькі ў кантэксце. Прыклады: радзіма – зямля продкаў, унук – отпрыскаў отпрыск.

Шмат перыфраз сталі традыцыйнымі. Беларускім шоўкам называюць лён, другім хлебам Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа – бульбу, беларускім морам – возера Нарач, блакітным палівам – газ, царом звяроў – льва, аўтарам Макбета – Шэкспіра. Традыцыйныя перыфразы зразумелыя і без канэксту.

Перавага перыфразы над звычайным словам у тым, што яна не толькі называе пэўную з’яву, але і адразу характарызуе яе праз апісанне прымет, уласцівасцей. Таму яе можна выкарыстоўваць Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа у мове рэпартажу, як адзін з найлепшых вобразных сродкаў.

Здольнасць перыфразы даваць ацэнку журнальчикісты часта выкарыстоўваюць пры подмене ўласных назваў. Як вядома, уласнае імя не перадае ніякіх эмоцый, экспрэсій, не характарызуе прадмет ці асобу. У працэсе маўлення ўласнае імя выконвае толькі намінатыўную функцыю Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа. Перыфраза ж адразу і называе, і характрызуе. Напрыклад: Японія, краіна ўзыходзячага сонца, мае свае прыярытэты ў гэтай сферы эканомікі. (СТВ, “Навіны”)

Перыфрастычныя ўласныя назвы звычайна выкарыстоўваюцца ў кантэкстах, дзе ўжываецца і прозвішча, афіцыйная назва або дзе на іх паказвае змест. Некаторыя прадметы, з’явы і дзеянні лічацца непрыстойнымі, і паводле агульнай згоды іх Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа звычайна называюць не адкрыта, а іншасказальна, часта з дапамогай перыфраз . Але часам з дапамогай эўфемізмаў . Даследчыкі не раз пакрэслівалі, што перыфраза і эўфемізм – вельмі блізкія стылістычныя сродкі мовы. Эўфеместычныя выразы мяккае месца, отдалікатнае становішча, ніжняя адзежына – традыцыйныя перыфразы. Напрыклад: дурань – чалавек, які не разбіраецца Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа ў чым-небудзь, не разумее штосьці.

Важную ролю ў стварэнні моўнай тканіны рэпартажу выконваюць так званыя кампазіцыйна-сэнсавыя (або функцыянальна-сэнсавыя) тыпы маўлення – апісанне, апавяданне і разважанне.

Апісанне звычайна перадае сувязі паміж прадметамі і з’явамі рэчаіснасці. Аснову вобразнага апісання складае прадметная лексіка. Апісанне таксама часта выкарыстоўваецца Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа як зачын рэпартажу. Апісанні мастацкай літаратуры адрозніваюцца ад публіцыстычных апісанняў тым, што апошнія маюць падкрэслены сацыяльна-ацэначны характар. У рэпартажы апісанне выконвае функцыю дакументальна дакладнай перадачы абстаноўкі таковой, як убачыў яе аўтар. Напрыклад: У нацыянальным мастацкім музее працягваецца выстаўка японскай керамікі . Кожны прадмет непаўторна прыгожы Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа і мае сваю гісторыю і харктар. У дзень закрыцця пройдзе мастэр-клас па мастацтву экібаны. ( АНТ, “Афіша”)

Апавяданне ў адрозненне ад апісання – дынамічнае, выражае сувязі паміж падзеямі, служыць для выражэння часавай, храналагічнай паслядоўнасці дзеянняў або з’яў. У апавядальных сказах уся актыўная інфармацыя сканцэнтравана ў складзе выказніка. Дзеясловы і акалічнасныя словы – гало Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работаўныя кампаненты апавядання: Выстаўка Ганны Балаш пройдзе 4 і 5 лістапада. Там будуць прадстаўелены лялькі, а таксама карціны мастачкі. Гэтая падзея з’яўляецца доказам развіцця сучаснага мастцтва у Беларусі. ( АНТ, “Афіша”)

Разважанне – важнейшы кампанент аўтарскага маўлення, якое звязвае, цэментуе рэпартаж у адно закончанае цэлае. Існуюць два Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа асноўныя метады разгортвання матэрыялу ў разважаннях: сінтэтычны і аналітычны. Можна ісці ад агульных палажэняў да прыватных, г.зн. спачатку прывесці агульнае палажэнне, якое трэба даказаць, а потым падаць факты, доказы і ілюстрацыі (аналітыка); можна, наадварот, ад прыватных назіраняў і з’яў ісці да агульных, г.зн. спачатку паведаміць факты Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа і назіранні, а потым зрабіць агульны вывад, змяшчаючы ў сабе галоўную думку. Але часцей за ўсё сустракаюцца разважанні змешанага тыпу, дзе аналіз перакрыжоўваецца з сінтэзам.

Вялікае значэнне мае для рэпартажнага стылю і склад маўлення, які можа разглядацца з некалькіх пазіцый. Адна з найважнейшых – прыналежнасць ма Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работаўлення (аўтару, герою). Катэгорыі маўлення, якія вылучаюцца па гэтай прыкмеце, вядомыя: аўтарскае маўленне і чужое (обычная, ускосная, няўласна-простая мова).

Асноўныя рысы аўтарскага маўлення рэпартажу – жвавасць, рухомасць, гнуткасць, разнастайнасць. Яно неаднароднае па мадальнай афарбоўцы, па стылістычным складзе, па спосабу выкладання Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа матэрыялу і па спосабах перадачы чужой мовы.

Вуснасць мовы тэлебачання, яе прамы зварот да масавага слухача, які ўспрымае маўленне сінхронна з вымаўленнем, патрабуе асаблівых якасцей слова. Калі лексічная ці граматычная памылка з’явіцца на газетнай старонцы, чытач пераадолее яе з адноснай легкасцю, з меншай стратай сэнсу, чым глядач Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа. Вуснае маўленне няспынна разварочваецца ў часавай прасторы, а яна не дае магчымасці вярнуцца да незразумелага.

У вусным маўленні лепшаму ўзаемаразуменню дапамагаюць розныя нямоўныя элементы: жэсты, міміка, разнастайныя рухі, асоба журнальчикі100 ў кадры. Здаецца, што рэпарцёр гаворыць пра падзею без папярэдняй падрыхтоўкі, а стварае ўсё “на хаду”, экспромтам Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа. Гэтым тлумачацца шматлікія адхіленні ад літаратуных норм ужывання слоў і граматычных канструкцый. Але гэта адбываецца ў тых выпадках, калі журнальчикіст не валодае свабодна той мовай, на якой размаўляе.

Вуснае маўленне – гэта з’ява шырэйшая за гутарковы стыль. У вуснае маўленне цалкам уваходзіць гутарковы ( гутаркова-бытавы) стыль Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа, таму некаторыя аўтары часта атаясамліваюць катэгорыі вуснага маўлення і гутарковага стылю.

Гутарковыстыль маўлення – гэта стыль непасрэдных неафіційных зносін, які найбольш ярка ўвасабляецца ў вуснай форме дыялагічнага маўлення бытавога тыпу. Такое маўленне разгортваецца імгненна і адбываецца ва ўмовах, калі прамоўца не мае часу на папярэдняе абдумванне, да Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа таго ж, здесь і не патрэбны педантычны адбор сродкаў.

Галоўнае ж, што істотна для гутарковага стылю ў цэлым, - непасрэднасць, адсутнасць прадуманага адбору моўных сродкаў, адсутнасць скурпулёзнасці ў адшліфоўцы мовы. Аднак размоўны стыль у чыстым выглядзе можа існаваць ў рэпартажы вельмі абмежавана. Рэпарцёр і глядач, які Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа сядзіць дома, аддзеленыяадзін ад аднаго, здесь няма непасрэднага кантакта, здесь мы маем справу не з прыяцельскай размовай аб жыцёвых дробязях. Гэта больш падобна да маналога. У маналагічнай форме будуецца значная частка рэпартажаў, а таксама каментарыяў. Вуснае маўленне, яго накіраванасць на рэальнага глядача, імкненне пераканаць яго вызываюць неабходнасць выкарыстання Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа некаторых рыс дыялога.

1.5 Патрабаванні да тэксту тэлерэпартажу

У апошні час выпрацоўваюцца новыя прынцыпы і патрабаванні да метадаў, зместу, кампазіцыі, афармлення журнальчикіцкіх матэрыялаў. Існуюць патрабаванні да тэксту тэлерпартажу. Вось некаторыя з іх:

1) Трэба пазбягаць абрэвіятур нават пры паўторным згадванні. У эфіры могуць ужывацца толькі агульнавядомыя абрэвіятуры. Напрыклад, РБ – Рэспубліка Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа Беларусь.

2) Спасылка на крыніцу павінна папярэднічаць цытаце, слухач паінен ведаць, хто з’яўляецца аўтарам цытаты, перад тым як яе пачуе.

3) Па магчымасці трэба пазбягаць прамога цытавання. Калі толькі прамая цытата не з’яўляецца істотнай, лепш за ўсё ўжываць пераказ. Карыстацца прамымі цытатамі ў эфіры вельмі нязручна, бо складана ўказаць Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа глядачу на пачатак і канец цытаты. Калі ж даводзіцца цытаваць, лепш пазбягаць няўклюдных фраз, а ужываць выразы “па яго словах”, “як ён сказаў”.

4) Нельга ставіць залежныя сказы перад галоўнымі. Напрыклад: “Забіўшы першы гол у вароты Іспаніі, Дэвід Бэкхам ...” Такі сказ можа вельмі заблытаць слухача. Найлепшы Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа варыянт – ординарны сказ: дзейнік + выказнік + дапаўненне. Напрыклад: ” Дэвід Бэкхам забіў прешы гол у вароты Іспаніі…” Таксама можна разбіць складаны сказ на два простыя.

5) Калі ў надрукаваным артыкуле можна падаць “Уладзімір Пуцін, былы прэзідэнт”, то рэпарцёру трэба казаць “былы прэзідэнт Уладзімір Пуцін”

6) Лічбы трэба акругляць. Журнальчикісту газеты трэба падаваць Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа лічбы, як колдуна дакладней, але ў эфіры 5 120 000 рублёў ператвараюцца ў “больш чым пяць мільёнаў рублёў”.

7) Трэба карыстацца дзеясловамі ў цяперашнім часе, калі гэта да месца. Выкарыстанне цяперашняга часу (“гаворыць” замест ”сказаў”) стварае ўражанне імгненнасці дзеяння, а таксама “ эфект прысутнасці”.

8) Вельмі важка пазбягайць займеннікаў. Калі ўсё ж даводзіцца імі карыстацца, трэба не Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа забываць растлумачыць, да каго яны маюць дачыненне. Шмат займеннікаў у матэрыяле могуць ускладніць яго яснасць.

9) Для таго, каб слухач мог адчуць усе аспекты журнальчикісцкага твору, рэпартаж павінен быць напісаны зразумелай і яснай мовай. Але журнальчикіст павінен добра валодаць той мовай , на якой ён размаўляе. Бо рабіць памылкі ў прамым Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа эфіры немагчыма.

10) Лепш чаргаваць складаныя і простыя сказы

Фразы ў рэпартажы павінны быць кароткія. Варта пазбягаць нагрувашчвання думак у адной фразе. Пры свободным вусным выкладанні магчымы фразы больш распаўсюджаныя, чым пры чытанні. Патрабаванне да невялікага аб’ему фразы абгрунтавана фактарам напружвання ўвагі глядача, які не толькі зрокава ўспрымае інфармацыю, але і на Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа слых.

Глава 2 . Стылістычны аналіз рэпартажу на матэрыяле рэпартажаў

2.1 Рэпартажы тэлеканала АНТ, ці ( праграма “ Контуры”) “ Жизнь по-особенному ” (11 ноября 2007, 20:00)

И сейчас тема, которая ни относиться, казалось бы, к жизни страны, но в то же время… На этой неделе в Минске открыли игровую площадку и уникальный подъемник для малышей -инвалидов Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа в одном с столичных центров коррекционно – развивающего обучения. Лариса Абрамчук - репортаж о человечности.

Жизнь за стеклом - это не только лишь диагноз, да и образ существования Насти. Болезнь "аутизм" стала полной неожиданностью - к 6 месяцев девченка была полностью здоровой. В центре коррекционно - развивающего обучения она считаться одной из томных. Настя живет Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа в своим мире и ни каждого туда впускает.

Три четверти таких малышей не говорят, потому все занятия проходят в игровой форме. Настя очень любит музыку. Сейчас ее отучают от бутылочки, последующий шаг - научиться держать ложку. Для ребёнка в 6 лет, казалось бы, мелочи. Для малышей "особых" это - подвиг.

В старших классах Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа задания более сложные, да и здесь - определенная специфичность. Доска рисунков. Детки демонстрируют, что желают делать. И доска чувств. Только так можно развить речь.

Этот центр приметно отличается от бессчетных других. После ремонта здесь появились пандусы , поручни для малышей с нарушениями психофизического развития. Не так давно установили подъемник - аналогов ему Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа нет в Беларуси, и детскую площадку. Хотя и заснеженные, качели и горки детки сразу испытали. Новинки - это совместная работа центра и британцев - публичной организации помощи "особым" детям.

Еще 15 годов назад детки с особенностями психофизического развития числились необучаемыми. У родителей был один выход - отрешиться от такового ребёнка, у детей - одна Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа дорога. В закрытый специнтэрнат.

Сейчас все по-другому. Каждую свободную минутку Алла Ушакевич навещает свою подопечную. Оля в центре самая малая, но одна с самых прогрессивных. Она борется за своя жизнь с рождения. Родителей лишили родительских прав, а Алла - двоюродная бабушка - не смогла дать Олю в интернат Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа. В год она еще не прогуливалась, а на данный момент отрисовывают и даже что-то бурчит.

Но что делать тем, от кого отказались? Многие из их живут в интернатах. Людмилу Артамонову в окружении поначалу ни понимали. При двоих собственных детях, они с супругом взяли на воспитание еще шестерых. Людмила Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа сама преподаватель, а главное - она просто желала огромную семью, не думая о каких-либо особенностях в развитии. В доме Артамоновых сейчас идет ремонт. В планах - спортивная площадка и мастерские для деток. В Гродненской области это не единственный пример попечительства над детками с особенностями психофизического развития.

Аналіз:

1. Рэпратаж пачынаецца з выразу Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа “Жизнь за стеклом- это не только лишь диагноз, да и образ существования Насти»,адразу становіцца зразумела пра што пойдзе гаворка.

2. Амаль усё дзеясловы ў форме цяперашняга часу.

3. Выкарыстоўваецца эліпсіс(Для малышей "особых" это – подвиг.У детей - одна дорога. В планах - спортивная площадка и мастерские для деток)

4. Простыя сказы чаргуюцца Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа са складанымі. Мова вельмі обычная і зразумелая, добра ўспрымаецца на слых.

5. Выкарыстоўваецца спецыяльная лексіка(аутизм, детис нарушениями психофизического развития,специнтэрнат)

6. Ёсць метафары, параўнанні, эпітэты. (Она борется за своя жизнь с рождения, самаямаленькая, но одна из самых прогрессивных, что-то бурчит)

7.Рытарычнае пытанне ( Но что делать тем, от кого Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа отказались?)

8. Дэталі, дробязі, эпізоды.(Настя очень любит музыку. Сейчас ее отучают от бутылочки, последующий шаг - научиться держать ложку.)

9. Від рэпартажу -- падзейны, фіксаваны, сінхронны, каменціраваны

“ Процесс пошёл ” (23 ноября 2008, 20:00)

Экономическим событием недели стал, конечно, 1-ый белорусский вкладывательный форум в Лондоне. Во вторник наше правительство и бизнесмены назначили свидание под Биг Беном Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа всем, кого заинтересовывают белорусские вкладывательные способности. Как это было – знает наш свой корреспондент в Лондоне Игорь Дмитриев.

В расписании мистера Шамели на последующую неделю – деловая поездка в Минск, встреча с белорусским премьер-министром и председателем Государственного банка. Английский форум стал принципиальным шагом в реализации целого комплекса бизнес-проектов компании. Это Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа и строительство большого торгово-делового комплекса в Минске, и приобретение 2-ух белорусских банков, и пуск линий по утилизации отходов в Бобруйске и Борисове.

Фактически все 70 вкладывательных проектов, представленных в Лондоне, не остались без внимания. Энтузиазм к форуму затмил самые смелые прогнозы. Для работы на нем зарегистрировалось практически вдвое больше Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа участников, чем ожидалось. Всего форум посетили 600 компаний из 40 государств: США, Рф, Швеции, Бельгии, Израиля. Активность арабских предпринимателей предназначила вероятное место для последующих схожих мероприятий – Объединенные Арабские Эмираты. Посреди участников – представители компаний с именованием, глобальных фаворитов в собственной отрасли: «Катерпиллер», «Нэвистар», «Стемкор», «Сименс», «Итера».

Олег Зиновьев, директор Государственного вкладывательного агентства Министерства Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа экономики Беларуси: «Финская «КЕСКО» планирует встречу с премьером для обсуждения деталей вкладывательного проекта, чешская «АЛЬТА», уже имевшая дело с БелАЗом, это уже не маленький либо средний бизнес, а мировые киты!»

Обычно, роль в схожих форумах платное, потому деловой прагматизм – главное настроение мероприятия. И приехали сюда никак Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа не рядовые сотрудники, а руководители компаний и топ-менеджеры. Соответственно, достигнут ряд определенных больших договоренностей. Один из самых богатых людей Польши Ян Кульчик, к примеру, готов работать над проектом в млрд баксов по строительству угольной станции в Гродненской области.

В то же время и белорусские компании обосновываются в Европе Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа. В рамках работы форума свершилась презентация дочерней британской компании «БНК» в Лондоне. Сейчас белорусские нефтепродукты впрямую, а не через посредников будут продаваться на Западе.

Пробел в познаниях западных политиков и предпринимателей заполняли премьер-министр Сергей Сидорский, вице-премьер Андрей Кобяков и министр экономики Николай Зайченко. В Лондоне белорусский премьер успел дать Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа интервью ряду английских изданий, выступить в палате общин и в палате лордов, только за один денек провести 15 деловых встреч с предпринимателями и обсудить способности сотрудничества в денежной сфере с лордом-мэром Английского сити. И, естественно, на каждой встрече шла речь об вкладывательной привлекательности республики и проходящих реформах Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа. Денежный кризис посодействовал по другому посмотреть на избранный Беларусью курс.

Гельмут Дуз, главный исполнительный директор «SB Telecom» по вопросам компании «VELCOM»: «У нас уже имеется опыт работы в Беларуси в течение 1-го года. Это положительное и благодатное место для инвестиций и денежный кризис только улучшил достоинства этого рынка. При Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа всем этом экономика республики развивается отлично, что также провоцирует западный бизнес идти в Беларусь».

В Лондоне для многих западных предпринимателей стало неожиданностью как инноваторская Беларусь в собственной экономической политике. Считают очень принципиальным итогом форума его устроители не только лишь подписанные договоры, да и то, что две третьих бизнеса, собравшегося тут, – это Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа новый для Беларуси бизнес.

Аналіз:

1. Пасля першых 2-ух сказаў становіцца зразумела, пра што пойдзе гаворка (В расписании мистера Шамели на последующую неделю – деловая поездка в Минск, встреча с белорусским премьер-министром и председателем Государственного банка. Английский форум стал принципиальным шагом в реализации целого комплекса бизнес-проектов компании Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа)

2. Амаль усё дзеясловы ў форме цяперашняга часу( готов работать, основывается)

3. Выкарыстоўваецца інверсія (И приехали сюда никак не рядовые сотрудники, а руководители компаний и топ-менеджеры)

4. Простыя сказы чаргуюцца са складанымі. Мова вельмі обычная і зразумелая, добра ўспрымаецца на слых.

5. Выкарыстоўваецца спецыяльная лексіка(вкладывательный проект,министр экономики, предприниматель, соц политика Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа)

6.Ёсць элементы інтэрв’ю (Гельмут Дуз, главный исполнительный директор «SB Telecom» по вопросам компании «VELCOM»: “У нас уже имеется опыт работы в Беларуси в течение 1-го года.Это…”)

7. Маўленчыя эталоны, клішэ (стал принципиальным шагом,в релизации целого комплекса бизнес-проектов компании,не остались без внимания,планирует встречу Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа)

8. Эліпсіс (Посреди участников – представители компаний с именованием, глобальных фаворитов в собственной отрасли: «Катерпиллер», «Нэвистар», «Стемкор», «Сименс», «Итера».)

9. Від рэпартажу – падзейны, з элементамі аналітыкі, прамы, сінхронны, каменціраваны

2.2 Рэпартажы тэлеканала СТВ “ Ребёнок в подарок ”, Алеся Высоцкая ( “Репортёр СТВ” 18 ноября 22:00)

До рождения Егорушки считанные часы. Мать Светлана с умилением, медлительно, опять и опять, перекладывает одёжки. Ее Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа мальчишка непременно будет самым классным... прекрасным, модным, здоровым... Познакомиться с ним поскорее ей просто не терпится.

Светлана Романова: Нужно говорить с ребенком, потому разговариваем, время от времени даже перестукиваемся.

В поисках поддержки и осознания Светлане пришлось сделать путь нелегкий и длиннющий. Из Борисова в Минск она Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа приехала, чтоб вернуться домой только с ребенком.

Светлана Романова: Этот ребенок очень давно ожидаемый, потому на прерывание мы не согласились.

У Светланы сладкий диабет – 18 лет инсулина. Но переступить через небольшую жизнь она не смогла. Пришлось отстаивать малыша. Докторы гласили будут отягощения, но она достигнула направления в Минск.

Светлана Романова: Здравствуй малыш, я Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа – твоя мать.

Таких дам тут именуют героями, да и собственный труд – мед победой. В центре "Мама и дитя" практически каждый случай тяжкий. Пережить томную утрату. В 37 лет отважиться на второго малыша. При смертельном диагнозе не сдаться. И, в конце концов, перенести клиническую погибель. Этот случай вошел в мировую историю Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа. О нем, и геройской пациентке, еще не раз напишут в научных трудах. Белорусским докторам удалось одолеть законы природы.

Но пациентка и ребенок в ее утробе чудом и стараниями докторов – выжили. После чего была еще одна операция, но дама не отказалась от способности родить. В итоге родила фактически доношенную девченку Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа.

В четком диагнозе этой смелой девицы сомневались даже сами врачи. При таковой заболевания, как у Тони, возможность даже пришествия беременности мала.

Ее уже успели прозвать "чудом целеустремленности", а рождение здорового малыша от мамы с миодистрофией Дюшена – чудом природы и современной медицины. Сейчас Ариша – единственный ребенок в Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа мире от мамы с таким болезнью.

Разлука с дочерью казалась им вечностью. Больше месяца – только недлинные свидания и видео с мобильного. Их мечте о ребенке – годы. И все это время Тоня, с юношества прикованная к инвалидной коляске, не жалея сил, шла к цели. Арина – ребенок от третьей, сейчас уже можно Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа смело сказать, успешной беременности.

За год через это отделение проходят до 900-т таких малюток со всей Беларуси. С недавнешнего времени наша страна имеет довольно способностей, чтоб дать шанс им сформироваться вне материнского тела.

Пока одни за право стать мамой готовы в залог внести свою жизнь, другие – рождают просто и Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа с таковой же легкостью деток кидают. Сейчас меду ними только прозрачные стенки. Но скоро их крепко поделит понятие "мать". О таких матерях предпочитают не гласить. Не привыкать к детям, для которых в 1-ые деньки жизни медпесонал и мать и папа – тут обучаются годами.

Тем временем Егорушка умиротворенно посапывает в кувезе Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа и улыбается, услышав глас. Пока с матерью Светланой Романовой они в различных палатах, но уже совместно по жизни. Ей к тому же самой тяжело, но сейчас, гласит тихо, задумавшись, самые жуткие волнения сзади.

Аналіз:

1. Рэпратаж пачынаецца з апісання сітуацыі. Толькі пасля некалькіх сказаў становіцца зразумела, пра што пойдзе Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа гаворка. (У Светланы сладкий диабет – 18 лет инсулина. Но переступить через небольшую жизнь она не смогла. Пришлось отстаивать малыша)

2. Амаль усё дзеясловы ў форме цяперашняга часу (перекладывает одежку, имеет, знает)

3. Выкарыстоўваецца эліпсіс(Сейчас Ариша – единственный ребенок в мире от мамы с таким болезнью. У Светланы сладкий диабет – 18 лет инсулина.)

4. Простыя сказы чаргуюцца Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа са складанымі. Мова вельмі обычная і зразумелая, добра ўспрымаецца на слых.

5. Выкарыстоўваецца спецыяльная медыцынская лексіка(миодистрофией Дюшена, инсулин,клиническую погибель)

6. Ёсць метафары, параўнанні, эпітэты. (переступить через небольшую жизнь,чудом целеустремленности,прекрасный, престижный, здоровый)

7.Дэталі, дробязі, эпізоды (Тем временем Егорушка умиротворенно посапывает в кувезе и улыбается Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа, услышав глас)

8. Выкарыстоўваюцца такія выразы як (“тем временем”,“до рождения считанные часы”,“на данный момент”)

9. Від рэпарптжу – тэматычны, фіксаваны, сінхронны, каменціраваны

“Смотри в корень”, И.Ханунік, А.Кулакова (“Репортёр СТВ” 25 ноября 22:00)

Это таких именуют жертвами гламура, заложницами перекиси водорода и любимицами «настоящих» джентельменов. Их наилучшие друзья – бриллианты, а близкие подруги Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа Ксюша Собчак и Памела Андерсен. Они пишут блондиночка через «а», а про их пишут в престижных журнальчиках. На схожих блондинок работает даже своя промышленность.

Остановись блондиночка – ты великолепна. Престижный фотограф Миша Маруга знает, голубые глаза и светлые волосы – вот предел желаний хоть какого заказчика. А при проявке негатива за Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа чертами лица навряд ли проступят черты непростого нрава. Ради такового кадра можно выдержать почти все – нескончаемые капризы, многочасовые сборы и даже порчу дорогого реквизита.

Денежным, и не только лишь, запросам возлюбленной супруги готов потакать и Виталий. Удачный предприниматель дома готов на время распрощаться с руководящими функциями.

Из Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа-за светлой головки кросотки Виолетты – в жизни Виталия часто возникают темные полосы. Пойди туда – не знаю куда, принеси то – не знаю что – и это все о ней. Запамятовать о чем гласили минутку вспять, но держать в голове об обиде пятилетней давности – у белокурой логики свои законы. Вот только у Виталия в Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа такие моменты – идея одна: о беззаконии. А у Виталия в итоге таких вот не творческих терзаний на свет появилось философское умозаключение. Осознав, что дверь в холостяцкую жизнь навечно захлопнулась, он открыл себе окно в искусство.

Все о темных дырах, кометах и не только лишь знают натуральные блондиночки Ольга Жукова и Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа Алла Шайбак. Вот только не звездный путь светловолосых бестий, а атомные орбиты занимают мозги химика и ядерщика. Юмористический «террор» блондинистого фольклора на осколки разбивается об их энциклопедические познания. Высочайшие требования они предъявляют к работе, а не к своей наружности.

Уф-излучению солярия тут противоборствует радиационное. Измерению см на Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа талии – застыл мощности дозы палитра облучения. А счетчику калорий – счетчик Гегера - Мюллера. Их не узреешь на престижной тусовке и навряд ли застанешь в салоне красы. Зато всегда обнаружишь там, где нужна помощь.

Цвет волос Владимира не итог парикмахерского искусства. Платиновая прическа и прозрачная кожа – последствия мутации на генном уровне. Таких Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа как он, блондинов «поневоле» - один на 20 000. Владимир с юношества – белоснежная ворона. Хотя – быстрее соловей.

Недочет меланина компенсирует излишек таланта. Сильный глас, но слабенькое зрение. Такая расплата перед природой за уникальность. В нагрузку – внедрение особых солнцезащитных средств в режиме нон-стоп. Кстати, стереотип о мягкотелости светловолосых он стопроцентно опровергает. Темпераментный Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа мачо в душе – Владимир предпочитает света белоснежного не созидать.

Безотрадное будущее натуральных блондинок способны поддержать их крашеные соперницы. У очень ярчайших брюнеток тоже есть риск остаться без прически. То, что для альбиносов – проклятье, для страстно желающих «просветления» - подарок небес. Чтоб про их травили смешные рассказы, они готовы травить волосы Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа.

Аналіз:

1. Рэпратаж пачынаецца з галоўных фактаў, становіцца адразу зразумела, пра што пойдзе гаворка.

2. Амаль усё дзеясловы ў форме цяперашняга часу (разбивается, оспаривает,противопоставляет, готовая поддержать)

3. Выкарыстоўваецца эліпсіс(В нагрузку – внедрение особых солнцезащитных средств в режиме нон-стоп. Измерению см на талии – застыл мощности дозы палитра облучения Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа)

4. Простыя сказы чаргуюцца са складанымі. Мова вельмі обычная і зразумелая, добра ўспрымаецца на слых.

5. Выкарыстоўваюцца варварызмы і іншамоўныя словы (мачо, гламур, промышленность, нон-стоп)

6. Ёсць метафары, параўнанні, эпітэты (дверь в холостяцкую жизнь навечно захлопнулись, он открыл себе окно в искусство, белоснежная ворона, мягкотелость светловолосых , света Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа белоснежного не созидать, юмористический «террор» блондинистого фольклора на осколки разбивается об их энциклопедические познания, подарок небес)

7. Антытэза (Сильный глас, но слабенькое зрение.)

9. Від рэпарптжу – тэматычны, фіксаваны, сінхронны, каменціраваны

2.3 Рэпартаж тэлеканала БТ “Еўрабачанне 2007”

22 студзеня ў сталічным Палацы спорту адбыўся гала-канцэрт фіналі100ў Нацыянальнага тэлевізійнага музычнага праекту "Еўрафэст" - адборачнага шага конкурса песні Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа "Еўрабачанне-2007" - "Дарога на Еўрабачанне". Гала-канцэрт трансліраваўся ў прамым эфіры Першага канала і тэлеканала "Беларусь-ТБ".

Па рашэнні прафесійнага журы на чале з народным артыстам Беларусі, прафесарам Міхасём Фінбергам, нашу краіну на міжнародным конкурсе песні "Еўрабачанне-2007" у Хельсінкі (Фінляндыя) будзе прадстаўляць Дмітрый Калдун.

На Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа фінальным гала-канцэрце "Дарога на "Еўрабачанне" ён выканаў песню "Work your magic", аўтарам музыкі якой з'яўляецца Піліп Кіркораў, Дыяна Гурцкая - лірычную кампазіцыю "How long" вядомага кампазітара Кіма Брейтбурга, група The Project выканала іранічную песню "S.u.p.e.r. s.t.a.r.".

У Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа канцэрце таксама прымалі ўдзел беларускія "зорачкі" дзіцячага "Еўрабачання" Андрэй Кунец і Ксенія Сітнік, прадстаўнікі Беларусі на "Еўрабачанні" Анжаліка Агурбаш, дуэт "Аляксандра і Кастусь", Паліна Смолова, зоркі еўрапейскай поп-музыкі: швецкая спявачка Carola, расійскі выканавец Дзіма Білан, група Cosmos і спявачка Марі N з Латвіі, якія таксама ўдзельнічалі Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа ў "Еўрабачанні".

Нагадаем, што арганізатарам праекту "Еврофест" і афіцыйным вяшчальнікам конкурсу "Еўрабачанне" у нашай краіне з'яўляецца Нацыянальная дзяржаўная тэлерадыёкампанія Рэспублікі Беларусь.

Аналіз:

1. Рэпратаж пачынаецца з галоўнай падзеі, пра якою пойдзе гаворка далей.

2. Ёсць дзеясловы ў форме цяперашняга часу, але большасць з іх у форме прошлага часу Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа. Яны канстатуюць факты (адбыўся гала-канцэрт, гала-канцэрт трансляваўся, выканаў)

3. Простыя сказы чаргуюцца са складанымі. Мова вельмі обычная і зразумелая, добра ўспрымаецца на слых.

4. Выкарыстоўваецца спецыяльная лексіка (Нацыянальны тэлевізійны музычны праект "Еўрафэст”, "Еўрабачанне-2007" - "Дарога на Еўрабачанне”, гала-канцэрт)

6. Паўторы Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа ("Еўрабачанне-2007”, гала-канцэрт)

7. Дэталі, дробязі, эпізоды.( На фінальным гала-канцэрце "Дарога на "Еўрабачанне" Дмітрый Калдун выканаў песню "Work your magic")

9. Від рэпарптжу – падзейны, фіксаваны, сінхронны, каменціраваны

Заключэнне

У выніку параўнання рэпартажаў розных тэлеканалаў, можна зрабіць вынік, што іх ўзровень на беларускім тэлебачанні даволі высокі.

Мова рэпартажу складаецца з разнастайных вобразных Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа сродкаў маўлення. Гэта тлумачыцца тым, что рэпартаж – вельміі развіты і неаднародны жанр, які ўвасабляе ў сабе сінтэз розных стыляў маулення. Слоўная тканіна тэлерэпартажў складаецца з розных стылістычных частак тэксту. Але аб’ядноўвае іх, менавіта, сам рэпарцёр. Ён з’яўляецца майстрам, пад дудку якога пляшуць словы і Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа выразы, становяцца на патрэбныя месцы словазлучэнні і сказы, нібы жывыя. Галоўным цэнтрам ў тэлерэпартажу з’яўляецца аўтарскае Я, якое пранізвае ад пачатку і да канца ўвесь рэпартаж.

Знешняя стракатасць пры ўнутранай цэласнасці праяўляецца таксама пры аналізе лексікі і фразеалогіі твора. Для рэпартажу характэрна ўзаемадзеянне нейтральнай лексікі Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа з гутарковай, часам моцна афарбаванай эмацыянальна. Без гутарковай лексікі немагчыма стварыць ніводны рэпартаж. У залежнасці ад індывідуальнай манеры журнальчикі100 і тэматыкі твора, рэпартаж больш ці менш насычаны такімі словамі.

У гутарковай лексіцы ёсць розныя функцыі. Перш за ўсё гэта выражэнне аўтарскага Я журнальчикі100 ў рэпартажы. З яе Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа дапамогай магчыма эмацыйна і дакладна апісаць тое, што адбываецца навокал. Такая лексіка актыўна ўдзельнічае ў стварэнні атмасферы. Таму можна лёгка перанесці глядача на месца падзей, каб ён апынуўся ў эпіцэнтры, нават, калі ён сядзіць дома ў крэсле. Па-другое, выступленне гутарковага стылю не бывае бясстрасным. А, як вядома, эмоцыі і Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа настрой спрыяюць найбольшай эфектыўнасці рэпартажу.

У рэпартажы таксама ёсць і спецыяльная лексіка. Тэрміны выкарыстоўваюцца ў прамым значэнні, не адбываецца іх пераасэнсаванне. Бо на гэта няма часу і мова павінна быць простай і дакладнай. Выкарыстанне спецыяльнай лексікі ў рэпартажы таксама мае межы. Мова рэпартажу павінна быць папулярнай, даступнай, простай. Таксама ў ёй не Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа сустракаюцца вузкаспецыяльныя тэрміны. Але калі рэпартаж датычыцца, напрыклад, навуковай канферэнцыі, то для каларыту і відавочнасці магчыма выкарыстаць спецыяльную лексіку. Гэта звычайная справа для тых, хто робіць рэпартажы.

Як ужо адзначалася вышэй, у рэпартажы ёсць стылёвыя рысы розных жанраў . Таму ён з’яўляецца сінтэтычным. Толькі самыя творчыя Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа і смелыя журнальчикісты могуць займацца такім жанрам, як рэпартаж. Бо з аднаго боку, ён дае шырокія магчымасці для праяўлення індывідуальнай манеры журнальчикі100. Але з другога боку, трэба быць вельмі адказным за кожнае слова, якое скажаш у эфіры, бо зрабіць мантаж (часцей за ўсё) будзе немагчыма. Таму рэпарцёр Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа павінен быць вельмі адукаваным, вытрыманым прафесіяналам, поклонникам сваёй працы.

На беларускім тэлебачанні можна ўбачыць шмат хороших рэпартажаў. Але часцей за ўсё журнальчикісты выкарыстоўваюць не ўсе магчымыя вобразныя сродкі мовы, якія маглі б зрабіць іх сюжэты яшчэ лепшымі, чым яны ёсць. Часцей за ўсё мы бачым падзейныя (аператыўныя ) і Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа афіцыйныя рэпартажы.

У тэлерэпартажа ёсць перавага перад яго друкаваным сябрам, бо глядач бачыць фон у кадры, які ў газеце трэба апісаць. У рэпартажы часцей за ўсё няма аналітыкі, ёсць толькі нагая рэальнасць і факты у рэжыме он-лайн. Яго соллю з’яўляюцца дэталь і эпізод. У сучасных тэлерэпартажах выкарыстоўвацца самыя Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа розныя вобразныя сродкі мовы, якія і скаладюць яго моўную тканіну:метафары, эпітэты, параўнанні, выкарыстоўваюцца словы высокага стылю або прастамоўныя выразы.

Рэпартаж -- гнуткі жанр, які прыстасоўваецца да існуючана палітычнага рэжыму, эканамічнай сістэмы і нораваў, якія існуюць у грамадстве. У сучасных абставінах рыначнай эканомікі Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа, амаль усе рэпартажы маюць адценне сенсацыйнасці. Сенсацыйнасць – гэта тая абгортка, якая павялічвае попыт на тавар. Але рэпартаж усё роўна застаецца нязменным: прымушае глядача перажыць падзею, робіць яго саўдзельнікам.

Спіс выкарыстанай літаратуры:

1. Голуб, И.Б. Стилистика российского языка/ И.Б. Голуб. – Москва: 1997.

2. Навозов, М. Побеседуем о репортаже/ М. Навозов. – Москва Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа: 1992.

3. Розенталь, Д.Э. Практическая стилистика российского языка/ Д.Э. Розенталь. – Москва: 1997.

4. Дэвид РэндаллУниверсальный журналист/ Дэвид Рэндалл. – Москва: 1996.

5. Федотова, Л.Н. Становление репортажа на радио/ Л.Н. Федотова. – Москва: МГУ,№ 6, 1967.

6. Царёва, Л. Жива мозаика репортажа/ Л. Царёва. -- Журналист, № 8, 2005.-- С.86 - 87

7. Царёва, Л. Под музыку репортажа/ Л. Царёва. -- Журналист, №9, 2005. – С.79 – 80.

8. Цікоцкі Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа, М.Я. Стылістыка беларускай мовы/ М.Я. Цікоцкі. – Мінск: Вышэйшая школа, 1976.

9. Цікоцкі, М.Я. Стылістыка тэксту/ М.Я. Цікоцкі. -- Мінск: Беларуская навука, 2002.

Интэрнэт-рэсурсы:

10. http://www.mediasprut.ru/jour/theorie/genre/report-his3.shtml

11. http://in1.com.ua

12. http://s-slova.ru

13. http://www.mediasprut.ru/jour/theorie/genre/report-his5.shtml

14. http://www Асаблівасці падрыхтоўкі рэпартажаў для тэлеканалаў - курсовая работа.ont.by

15. www.tvr.by

16. www.ctv.by/news

17. http://sayings.ru/proverb/prov2p13.htmlaspushkin-i-russkaya-zhurnalistika.html
aspushkin-v-tvorchestve-mkanikushina-eta-istoriya-tyanetsya-s-2005-goda-kogda-bila-uchrezhdena-premiya-imeni-krupnejshego.html
assamblei-gosudarstv-chlenov-vois-pyatidesyataya-seriya-zasedanij-zheneva-1-9-oktyabrya-2012-g.html